(馃敶 NA 呕YWO) VIII sesja Rady Miasta Kutno – ogl膮daj transmisj臋

0

O 10:00 rozpoczn膮 si臋 obrady VIII sesji Rady Miasta Kutno w bie偶膮cej kadencji. O czym debatowa膰 b臋d膮 radni?

Transmisja na 偶ywo:

Porz膮dek wtorkowych obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Przyj臋cie sprawozdania z dzia艂alno艣ci Komisji Skarg, Wniosk贸w i Petycji Rady Miasta Kutno.

3.Informacja na temat stanu przygotowa艅 do realizacji zada艅 inwestycyjnych w 2019 roku.

4.Informacja na temat realizacji 鈥濸rogramu wsp贸艂pracy Miasta Kutno z organizacjami pozarz膮dowymi na rok 2018鈥.

5.Ocena zasob贸w pomocy spo艂ecznej wraz z informacj膮 na temat realizacji zada艅 pomocy spo艂ecznej przez Miejski O艣rodek Pomocy Spo艂ecznej w Kutnie w 2018 roku. 1, PLIK PDF2

6.Podj臋cie uchwa艂y w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Kutno.

7.Rozpatrzenie uwag nieuwzgl臋dnionych przez Prezydenta Miasta Kutno do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po艂o偶onego w Kutnie pomi臋dzy ul. Grunwaldzk膮 i torami PKP.

8.Podj臋cie uchwa艂 w sprawach:

a)uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po艂o偶onego w Kutnie pomi臋dzy ul. Grunwaldzk膮 i torami PKP;

b)uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru po艂o偶onego w Kutnie przy ulicy Armii Krajowej i ulicy Objazdowej;

c)uchylenia Uchwa艂y Nr IX/104/11 Rady Miasta Kutno w sprawie ustalenia strefy p艂atnego parkowania, wysoko艣ci op艂at za parkowanie w tej strefie oraz sposobu ich pobierania;

d)zmiany Uchwa艂y Nr III/46/15 Rady Miasta Kutno w sprawie ustalenia wysoko艣ci stawek op艂at za zaj臋cie 1 m2 pasa drogowego dr贸g, kt贸rych zarz膮dc膮 jest Miasto Kutno;

e)zmieniaj膮ca uchwa艂臋 w sprawie ustalenia cen za us艂ugi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze u偶yteczno艣ci publicznej w gminnych przewozach pasa偶erskich;

f)wyra偶enia zgody na sprzeda偶 nieruchomo艣ci gruntowej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Miasta Kutno po艂o偶onej w Kutnie przy ul. 呕wirki i Wigury;

g)wyra偶enia zgody na oddanie w dzier偶aw臋 cz臋艣ci nieruchomo艣ci gruntowej stanowi膮cej w艂asno艣膰 Miasta Kutno po艂o偶onej w Kutnie przy ulicy Rzecznej na rzecz dotychczasowego dzier偶awcy;

h)wyra偶enia zgody na oddanie w dzier偶aw臋 nieruchomo艣ci gruntowych stanowi膮cych w艂asno艣膰 Miasta Kutno po艂o偶onych w Kutnie przy ulicy Ba艂tyckiej na rzecz dotychczasowego dzier偶awcy;

i)wyra偶enia zgody na wydzier偶awienie oraz odst膮pienie od obowi膮zku przetargowego trybu zawarcia umowy dzier偶awy nieruchomo艣ci gruntowych niezabudowanych, po艂o偶onych w Krzy偶an贸wku Gmina Krzy偶an贸w;

j)Regulaminu utrzymania czysto艣ci i porz膮dku na terenie Miasta Kutno;

k)szczeg贸艂owego sposobu i zakresu 艣wiadczenia us艂ug w zakresie odbierania odpad贸w komunalnych od w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci i zagospodarowania tych odpad贸w, w zamian za uiszczon膮 przez w艂a艣cicieli nieruchomo艣ci op艂at臋 za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

l)ustanowienia Nagrody Prezydenta Miasta Kutno za osi膮gni臋cia w dziedzinie tw贸rczo艣ci artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;

艂)okre艣lenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spo艂ecznych z mieszka艅cami Miasta Kutno;

m)zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr LXV/601/18 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdzia艂ania Narkomanii na 2019 rok;

n)zmieniaj膮ca uchwa艂臋 Nr LXV/602/18 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwi膮zywania Problem贸w Alkoholowych na 2019 rok;

o)przyj臋cia zada艅 od Powiatu Kutnowskiego w zakresie organizowania wsp贸艂zawodnictwa sportowego dla uczni贸w szk贸艂 ponadgimnazjalnych oraz ponadpodstawowych z terenu powiatu kutnowskiego w 2019 roku;

p)zmiany uchwa艂y Nr III/30/18 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kutno na lata 2019 – 2030;

r)zmiany uchwa艂y Nr III/31/18 Rady Miasta Kutno w sprawie uchwalenia bud偶etu Miasta Kutno na 2019 rok;

s)przyj臋cia 鈥濺egulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w obowi膮zuj膮cego na terenie Miasta Kutno鈥;

t)powo艂ania Zespo艂u opiniodawczego w zwi膮zku z wyborem 艂awnik贸w.

9.Informacja Przewodnicz膮cego Rady Miasta Kutno i Prezydenta Miasta Kutno
o dzia艂aniach mi臋dzysesyjnych.

10.Przyj臋cie protoko艂u z obrad Sesji Rady Miasta Kutno odbytej w dniu 19 marca 2019 r.

11.Sprawy r贸偶ne.

12.Zako艅czenie obrad.

Je艣li znalaz艂e艣 si臋 na zdj臋ciach, a nie wyra偶asz zgody na publikacj臋 swojego wizerunku, napisz do nas na redakcja@panoramakutna.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialno艣ci za komentarze zamieszczane przez internaut贸w. Je艣li widzisz nieodpowiednie tre艣ci, zg艂o艣 nam na redakcja@panoramakutna.pl

ZOSTAW ODPOWIED殴

Please enter your comment!
Please enter your name here