Co ze „ściągalnością” opłat za śmieci od obcokrajowców w Kutnie?

W jaki sposób kutnowski magistrat będzie kontrolował czy obcokrajowcy z Miasta Róż uiszczają opłaty za segregowanie śmieci? Sprawą zainteresował się radny Bartosz Czechowski, który skierował interpelację do władz miasta.

W odniesieniu do podjęcia uchwały przez Radę Miasta dotyczącej nowych opłat za selektywne i nieselektywne segregowanie śmieci zwracam się z pytaniem czy trwają prace nad wypracowaniem mechanizmu ściągalności w/w opłat wobec zamieszkujących obcokrajowców i czy jest możliwe wdrożenie tego zadania w roku bieżącym – pisze w interpelacji radny Bartosz Czechowski.

Jak mówi, swoje zapytanie skierował w związku z odbytą w sierpniu sesją Rady Miasta Kutno i deklaracją zastępcy prezydenta Kutna Jacka Boczkai o stworzeniu systemu dotyczącego ściągalności opłat.

Wszyscy płacimy za segregacje śmieci, ale warto by wypracować taki system, aby wyrównać te różnice między gospodarstwami domowymi regularnie płacącymi za śmieci, a tymi którzy unikają takich opłat – komentuje radny Bartosz Czechowski. ▪

3 KOMENTARZE

  1. Brawo! Jeszcze co z tymi ktorzy np ze wsi wieczorami przyjezdzaja i na lewo wyrzucaja setki kilo snieci do otwartych kontenerow przy blokach pionier

Comments are closed.