Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy odwołana! „Przyczyną utrata zaufania”

Jak poinformował Panoramę Kutna Dariusz Jabłoński, sekretarz powiatu, w dniu 14.08.2019 Starosta Kutnowski Daniel Kowalik podjął decyzję o odwołaniu Małgorzaty Kochańskiego ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Kutnie.


– Przyczyną odwołania była utrata zaufania, która została uzasadniona w dokumencie dotyczącym odwołania. Pani Małgorzata Kochańska przestała pełnić funkcję dyrektora PUP, z tymże nadal pozostaje w stosunku pracy z Powiatowym Urzędem Pracy – dodaje D. Jabłoński.

Obecnie M. Kochańska jest nieobecna w pracy z powodu usprawiedliwionej nieobecności w związku z przedłożonym zaświadczeniem lekarskim ZUS.

O sprawie będziemy jeszcze informować.