Przed świętami radni uchwalą budżet Kutna na 2020 rok

- przewiń w dół, aby przeczytać resztę artykułu -

Przed świętami odbędzie się XVIII sesja Rady Miasta Kutno, podczas której radni zagłosują między innymi nad budżetem Miasta Róż na rok 2020.

- przewiń w dół, aby przeczytać resztę artykułu -

Obrady zaplanowano na wtorek 17 grudnia 2019 na godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Kutno.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji.

2.Wręczenie Nagrody Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

- przewiń w dół, aby przeczytać resztę artykułu -

3.Podjęcie uchwał w sprawach:

a)zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich; – PLIK PDF

- przewiń w dół, aby przeczytać resztę artykułu -

b)uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Kutno na lata 2020 – 2024; – PLIK PDF

c)przyjęcia ramowego planu pracy Rady Miasta Kutno na 2020 rok oraz sposobu jego realizacji;- PLIK PDF

d)przyjęcia ramowych planów pracy stałych komisji Rady Miasta Kutno na 2020 rok.- PLIK PDF

reklama

4.Sprawozdania z działalności Rady Miasta Kutno i stałych komisji Rady Miasta Kutno za okres od początku kadencji i za 2019 rok.

5.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kutno na lata 2020 – 2030.

PROJEKT WPF 2020 – 2030 – link

6.Uchwalenie budżetu Miasta Kutno na 2020 rok:

1)przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz ze zmianami wprowadzonymi przez Prezydenta Miasta do projektu uchwały budżetowej;

2)odczytanie opinii komisji stałych Rady Miasta przez ich przewodniczących lub wyznaczonych członków komisji;

3)odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej;

4)dyskusja nad projektem budżetu;

5)głosowanie uchwały.

PROJEKT BUDŻETU na 2020 r. – link

7.Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Kutno i Prezydenta Miasta Kutno
o działaniach międzysesyjnych.

8.Sprawy różne.

9.Zakończenie obrad.

reklama

- przewiń w dół, aby przeczytać resztę artykułu -
Ostatnio dodane: