Rusza kwalifikacja wojskowa w Kutnie. Kto pójdzie w kamasze?

3
fot. UM Kutno

W okresie od 11 lutego do 6 marca 2019 roku, od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni świątecznych, w mieście Kutno przeprowadzona zostanie kwalifikacja wojskowa.

Miejsce kwalifikacji wojskowej: Kutno, ul. W. Jagiełły nr 2 – Zakład Doskonalenia Zawodowego, Centrum Kształcenia w Kutnie.

W przypadku jakichkolwiek zapytań prosimy o kontakt z pracownikami Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych Urzędu Miasta Kutno (tel. 24 2531 216).

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy przedstawia wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta) dowód osobisty, w uzasadnionych przypadkach – inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości, a w przypadku braku możliwości stawienia się w terminie określonym w wezwaniu – dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się; komisji lekarskiej przedstawia posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej. Ponadto na potrzeby ewidencji wojskowej osoba stawiająca się przedstawia potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji, w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku, fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, oraz dokument potwierdzający poziom wykształcenia lub pobieranie nauki.

Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza osobie inny termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, jeżeli osoba ta, z ważnych przyczyn, nie może stawić się w określonym terminie i zawiadomi o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), do dnia, w którym obowiązana była stawić się do kwalifikacji wojskowej, oraz przedstawi dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się.

Wobec osoby, która nie stawiła się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może być nałożona grzywna w celu przymuszenia lub zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej (art. 32 ust. 10 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – Dz.U. 2018 poz. 1459 ze zm.).

Niestawienie się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu lub niepoddanie się badaniom lekarskim albo nieprzedstawienie dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności (art. 224 pkt 1 i 3 ww. ustawy).

Jeśli znalazłeś się na zdjęciach, a nie wyrażasz zgody na publikację swojego wizerunku, napisz do nas na redakcja@panoramakutna.pl

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za komentarze zamieszczane przez internautów. Jeśli widzisz nieodpowiednie treści, zgłoś nam na redakcja@panoramakutna.pl

3 WYPOWIEDZI

  1. Napewno wszyscy którzy ukończyli 18 lat.
    Skończą się szaleństwa po Kutnie samochodami,zatruwanie życia normalnym mieszkańcom. Picie po nocach i libacje na klatkach schodowych.
    Siedzących na garnku rodziców, nierobów . Może się wreszcie przydadzą.

  2. Ha ha ha ha dobrze ,nareszcie obesrancy zakala miasta pójdzie w kamasze ha ha ha.Dostaną w du… to się uspokoja ha ha ha przestaną zatruwać życie rodzinie i mieszkańcom. Brawo.Zgadzam się z poprzednim wpisem.Brawo ha ha ha.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here