(ZDJĘCIA) Kutnowska „Wyspa Skarbów” i „Tęcza” na Mazurach

- przewiń w dół, aby przeczytać resztę artykułu -

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom z Domów Dziecka i Rodzin Zastępczych „Wyspa Skarbów” we współpracy z Placówką Opiekuńczo-Wychowawczą „Tęcza” w Kutnie zorganizowało dwutygodniowy obóz profilaktyczno-wychowawczy w Rynie na Mazurach.

- przewiń w dół, aby przeczytać resztę artykułu -

Zadanie współfinansowane było przez Prezydenta Miasta Kutno w ramach realizacji zadania publicznego „Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży”.


Głównym zadaniem programu jest stworzenie warunków do ukształtowania właściwych postaw i zachowań społecznych, profilaktyka prozdrowotna oraz uzależnień skierowana na przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym grożących popadnięciem w szkodliwe nałogi. Uczestnicy obozu ponadto aktywnie spędzali czas podczas licznych wędrówek pieszych, wycieczek, które dały im możliwość obcowania z dziedzictwem kulturowym, poznać z historią rejonu, różnorodność kulturową naszego kraju.

- przewiń w dół, aby przeczytać resztę artykułu -


Uczestnicy obozu pływali po pięknych jeziorach Mazurskich , brali udział w zajęciach profilaktycznych, licznych konkursach, dyskotekach i ogniskach, grach i zabawach integracyjno-sportowych. Ponadto organizatorzy składają podziękowanie za wsparcie organizacji wyjazdu wakacyjnego firmie Polfarmex S.A , Kellogg s oraz Ds Smith.

- przewiń w dół, aby przeczytać resztę artykułu -
Ostatnio dodane: