(ZDJĘCIA) Wyjątkowy piknik historyczny w Woźniakowie. Co się działo?

Oratorium im. Bł. Michała Rua zorganizowało w ostatnią niedzielę 7 lipca „Piknik historyczny” dla dzieci i młodzieży szkolnej. W wydarzeniu wzięło udział ponad 30 osób. Piknik zaczął się o godz. 17.00 a zakończył o 22.00 i miał bogaty program.

Celem spotkania było zapoznanie uczestników z dziełem salezjańskim w Woźniakowie i historią ks. Michała Woźniaka – ówczesnego dziekana kutnowskiego, dobrodzieja salezjanów oraz męczennika II wojny światowej – którego 20. rocznica beatyfikacji przypada w tym roku. To właśnie na jego cześć dawna wieś Gnojno Parcel, gdzie znajduje się dzieło salezjanów, nosi obecnie nazwę Woźniaków. Zebrani mogli także dowiedzieć się informacji o dwóch innych wielkich duchownych, którzy gościli często u salezjanów w Woźniakowie. Byli to Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński i salezjanin bp Antoni Baraniak.

Piknik łączył elementy edukacji historycznej z pedagogiką zabawy. Nie zabrakło zatem wspólnych tańców, integracji przy stole, pieczenia kiełbasek oraz salezjańskich „chorągiewek” – zabawy z oratorium św. Jana Bosko.

 Oratorium pragnie podziękować za dofinansowanie tego wydarzenia Zarządowi Powiatu Kutnowskiego. W tym roku realizowane jest przez te instytucje zadanie pn. „Kuźnia bohaterów – edukacja i służba” – mówi Piotr Szlufik sdb.

źródło: Starostwo Powiatowe w Kutnie