Znęcanie się nad zwierzętami – kiedy występuje i jak reagować?

Coraz więcej w różnego typu mediach mówi się o przestępstwie znęcania się nad zwierzętami. Sądy wydają w tych kwestiach rozbieżne wyroki w przypadku bardzo podobnych spraw. Powstaje także wiele zarzutów, dotyczących regulacji prawnych zawartych w ustawie o ochronie zwierząt. Kiedy tak właściwie mamy do czynienia ze znęcaniem się nad zwierzętami oraz co możemy zrobić gdy jesteśmy jego świadkami?

Kiedy występuje znęcanie się nad zwierzętami?

Jak wspomina adwokat Krzysztof Śpiewak, znęcanie się nad zwierzętami to działania takie jak bicie zwierzęcia, złośliwe jego straszenie lub drażnienie, obcowanie płciowe ze zwierzęciem, utrzymywanie zwierząt w nieodpowiednich warunkach oraz niedostarczanie zwierzęciu pokarmu lub wody. Znęcaniem się nad zwierzęciem będzie zatem każde zadawanie cierpienia lub dopuszczanie do tego. Czyn ten jest zagrożony karą od 3 miesięcy do 5 lat więzienia jeśli znęcano się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Więcej informacji: https://smadwokaci.pl/aktualnosci/prawo-karne/przestepstwo-znecania-sie-nad-zwierzetami/

Zmiana w orzecznictwie

W ostatnich latach dokonała się duża zmiana pod względem wyroków dotyczących kwestii znęcania się nad zwierzętami. Początkowo orzekano kary w zawieszeniu lub uniewinniano oskarżonych, natomiast ostatnio coraz częściej można się spotkać z wyrokami skazującymi. Wyroki te, jak często twierdzą obrońcy zwierząt, stają się przełomowe i dają nadzieję na poprawę warunków życia zwierząt. Najwyższy wyrok, jaki kiedykolwiek zapadł w Polsce w sprawie znęcania się nad zwierzętami wynosi 4 lata i 6 miesięcy oraz zakaz posiadania zwierzęcia przez 15 lat. Dotyczył on zabójstwa psa ze szczególnym okrucieństwem.  

Nad jakimi zwierzętami się znęcamy?

Obecnie zauważa się, że znęcać można się nie tylko nad zwierzętami udomowionymi, takimi jak np. psy czy koty, ale problem znęcania się dotyczy innych zwierząt, takich, jak np. karpie. W 2019 roku Sąd Rejonowy w Krotoszynie skazał oskarżonego za znęcanie się nad karpiami ze szczególnym okrucieństwem. Karpie były zabijane przy pomocy gilotyny, bez ich uprzedniego ogłuszenia. Czyn ten został dokonany na targowisku, w publicznym miejscu, gdzie przebywały także dzieci. Mimo wszystko często jednak zastanawiając się nad znęcaniem się nad zwierzętami bierze się pod uwagę rolę, jaką dane zwierzę spełnia. Istnieje tendencja, pozwalająca stwierdzić, że znęcanie się nad zwierzętami takimi jak np. krowy czy świnie, jest traktowane jako coś normalnego podczas produkcji przemysłowej wytworów takich jak mleko czy mięso. Inaczej mają się sprawy w przypadku znęcania się nad zwierzętami domowymi, takimi jak np. koty czy psy. 

Zamiar

Biorąc pod uwagę orzecznictwo w sprawie znęcania się nad zwierzętami, ważne jest to, by zwrócić uwagę na linię obrony osób oskarżonych. Często twierdzą one, że nie miały zamiaru wyrządzić krzywdy zwierzęciu. Sąd Najwyższy zaznacza jednak, że sprawca nie musi dążyć do wyrządzenia krzywdy zwierzęciu, ponieważ ich ból i cierpienie mają charakter obiektywny i ich występowanie nie jest zależne od tego, czy do nich dążono. Celem ustawy jest ochrona zwierząt przed cierpieniem, a motywacja sprawcy nie ma wpływu na występujący ból. Dodatkowo podstawowym założeniem ustawy jest to, że zwierzę nie jest rzeczą, ale istotą zdolną do odczuwania cierpienia.

Kto może zgłosić?

Najczęściej przypadki znęcania się nad zwierzętami zgłaszają różne organizacje, podejmujące tę tematykę. Bardzo często organizacje te pełnią rolę oskarżyciela posiłkowego w sprawach toczących się przeciwko oskarżonemu. Ważne jest to, by podczas zeznań nie naginać faktów, także tych niekorzystnych dla oskarżonego. Taka postawa niestety często działa na jego korzyść. Dodatkowo może mieć także negatywne konsekwencje wobec wolontariuszy, którzy mogą zostać skazani za składanie fałszywych zeznań, za które grozi taka sama kara jak za znęcanie się nad zwierzętami. Aby sąd mógł orzec, że doszło do znęcania się nad zwierzęciem, konieczne jest jego zbadanie przez biegłego. Jeśli zbadanie zwierzęcia będzie uniemożliwione, dojdzie do uniewinnienia oskarżonego ze względu na brak dowodów. 

Fałszywe zeznania

Jak podaje adwokat Krzysztof Śpiewak, z kancelarii adwokackiej z Poznania, (https://smadwokaci.pl/) najbezpieczniej jest czekać na podjęcie działań przez Policję. Nie jest wskazane uciekanie się do gróźb oraz podstępu po to, by zabrać maltretowane zwierzę. Może to skutkować postawieniem zarzutów kradzieży lub rozboju osobie będącej np. wolontariuszem, która działała w dobrej wierze. Chcąc uratować zwierzę, nad którym się znęcano, należy działać w granicach prawa, ponieważ jego naginanie nie tylko działa na korzyść osoby znęcającej się nad zwierzęciem, ale także negatywnie wpływa na zaufanie wobec organizacji zajmujących się prawami zwierząt i może skutkować negatywnymi konsekwencjami wobec wolontariuszy. 

Jak zgłaszać?

Przypadki znęcania się nad zwierzętami można zgłaszać między innymi na Policję, ale także Straż Miejską lub do organizacji, której celem statutowym jest działanie na rzecz ochrony praw zwierząt. Warto jak najdokładniej określić miejsce przebywania zwierzęcia, a także jego opis. Bardzo pomocna może się okazać dokumentacja fotograficzna lub dane świadków, którzy mogą potwierdzić, że dana sytuacja miała miejsce. Należy podać także gatunek, oraz ilość zwierząt, którego dany przypadek dotyczy, a także opis warunków bytowania. Aby potwierdzić swoją wiarygodność należy podać dane – imię i nazwisko. Warto zgłaszać dany przypadek do kilku instytucji na raz, ze względu na ograniczony czas i środki. 

Warto zwrócić uwagę na problem znęcania się nad zwierzętami oraz być świadomym, że każde zgłoszenie takiego przypadku bardzo pomaga zwierzętom oraz przyczynia się do poprawy warunków ich życia. Jedno podjęte przez nas działanie może pozytywnie wpłynąć na setki istnień. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj