reklama

„5 Pracowni Rysunku” w KDK. W środę wernisaż wystawy

W najbliższą środę 10 stycznia 2018 roku o godzinie 18:00 w Galerii Okno na Sztukę w Kutnowskim Domu Kultury odbędzie się wernisaż wystawy „5 Pracowni Rysunku” z Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.

- R E K L A M A -

W wystawie udział biorą:

Dorota Balewicz, Paulina Folta, Szymon Grabowski, Martyna Hadyńska, Kajetan Karczewski, Agata Konarska, Maria Laskowska, Katarzyna Łagoda, Veronika Moshnikova, Olga Mularczyk, Joanna Pietrowicz, Patrycja Plich, Aneta Potaś, Anna Rybak, Kaja Jagoda Szałankiewicz, Adrian Szwarc

- R E K L A M A -

Rysunek w poznańskiej uczelni od wielu lat zajmuje miejsce szczególne. Jego uniwersalność, równorzędna rola w stosunku do innych dyscyplin sztuki, przenikanie z innymi formami artykulacji i wyjątkowe znaczenie rysunku w procesie edukacji stanowią o jego sile na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Kształcenie rysunku na UAP oparte jest na autorskich i w pełni autonomicznych programach nauczania. Z dziewiętnastu pracowni rysunku działających na UAP, szesnaście wchodzi w skład Katedry Rysunku na Wydziale Malarstwa i Rysunku, dwie pracownie należą do struktury Wydziału Edukacji Artystycznej i jedna do Wydziału Rzeźby i Działań Przestrzennych.

Pracowniami rysunku kierują aktywni artyści-pedagodzy (profesorowie i młodsi pracownicy naukowo-dydaktyczni), uprawiający różne dyscypliny sztuki, co pozwala nieustannie na nowo definiować język rysunku i poszerzać jego zakres o nowe obszary. Studenci wszystkich ośmiu wydziałów UAP dokonują zapisów do pracowni rysunku, co roku zachowują swobodę wyboru pracowni na studiach licencjackich i zmiany pracowni co semestr na studiach magisterskich.

- R E K L A M A -

Taki system zapisów, bez przyporządkowań wydziałowych, stwarza możliwość spotkań w jednej przestrzeni pracownianej studentów malarstwa, grafiki, rzeźby, architektury, scenografii, edukacji, animacji i multimediów. Swoboda wyboru pracowni rysunku na obu poziomach kształcenia pozwala studentom wybrać właściwy profil programu adekwatny do własnych zainteresowań oraz realizacji własnych zamierzeń artystycznych.

Pracownie rysunku są nierzadko dla wielu studentów głównym polem działań artystycznych, są również dobrym miejscem do rozpoznania własnej wrażliwości oraz miejscem kształtowania własnego języka artykulacji. Co najistotniejsze, są miejscem spotkań, wspólnych działań i konfrontowania odmiennych postaw artystycznych. Dlatego tak ważną rolę w procesie edukacji odgrywają samodzielne przestrzenie pracowni rysunkowych, gdzie możliwe są eksperymenty, działania rozłożone w czasie, jest czas na refleksję nad powstającymi obrazami i działania powiązane z innymi dyscyplinami i obszarami sztuki.

źródło: Kutnowski Dom Kultury

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: