reklama
reklama

Asystentka posłanki pyta prezydenta Kutna: Co z przedszkolami i żłobkami?

Od środy, w ramach II etapu odmrażania gospodarki otwarte zostać mogą między innymi żłobki i przedszkola. Decyzję co do tego podejmować mają jednak samorządy. W tej sprawie zapytanie do UM Kutno wystosowała dziś Martyna Stasiak, asystentka posłanki Agnieszki Hanajczyk.

Kutnowski magistrat nie podał jeszcze żadnych oficjalnych informacji, co do chęci otwarcia przedszkoli i żłobków. Jak pisze Martyna Stasiak, odkreślić należy, że samorządy na realizację tego zadania dostały zaledwie kilka dni, bez uprzedniej konsultacji możliwości takiego rozwiązania ze strony właściwych resortów.

- R E K L A M A -

Jej zdaniem, analizując zawarte w rządowych wytycznych informacje i zalecenia, brak jest szczegółowych wskazań, jak zorganizować opiekę nad małymi dziećmi, tak aby była ona bezpieczna zarówno dla dzieci, jak również ich opiekunów.

Jak ustalić liczebność grup przy założeniu posiadanej określonej powierzchni sal, jak zapewnić bezpieczny dystans pomiędzy dziećmi – te kwestie, jedne z najistotniejszych pozostawiono w gestii samorządów. Co oznacza wprost  odpowiedzialność samorządów za ewentualnie przyjęte rozwiązania. W nowym rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 maja 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń w kontekście otwarcia przedszkoli dzieci powyżej 4 lat muszą nosić maseczki, wszelkie place zabaw nadal będą zamknięte. Ponadto zmniejszenie grup o połowę oznacza, że połowa zostanie w domu – uważa Martyna Stasiak.

- R E K L A M A -

Asystentka posłanki Agnieszki Hanajczyk skierowała do prezydenta Zbigniewa Burzyńskiego oficjalne zapytanie w tej sprawie.

Czy zostały już podjęte decyzje odnośnie kutnowskich przedszkoli i żłobków? Czy któreś z nich zostanie otwarte? Jeżeli zostanie otwarte, to w jaki sposób będą zapewnione środki higieniczne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki? – pyta M. Stasiak.

- R E K L A M A -

Przed długim majowym weekendem również wysłaliśmy zapytanie do UM Kutno w sprawie ewentualnego otwarcia żłobków i przedszkoli. O sprawie będziemy informować.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: