Aż 67 milionów na inwestycje! Sprawdź, co zmieni się w Kutnie w 2018 roku

Aż 67 milionów złotych ma być przeznaczonych przez nasze miasto w 2018 roku na inwestycje. Wśród największych przedsięwzięć znalazły się m.in. rewitalizacja Placu Wolności, modernizacja wilii dra Troczewskiego, odbudowa Pałacu Saskiego czy rozbudowa biblioteki miejskiej.

- R E K L A M A -

Projekt budżetu Miasta na 2018 rok ,obejmujący dochody i przychody oraz wydatki i rozchody, wyniesie prawie 250 mln zł. Dochody miasta szacowane są na kwotę prawie 220 mln zł.

Wydatki miasta w 2018 roku to 239 mln zł. Wyjątkowo wysokie będą nakłady inwestycyjne zaplanowane w kwocie 67 mln zł, w tym ok. 37 mln zł to dofinansowanie unijne na duże projekty, takie jak rewitalizacja Placu Wolności i Rynku Zduńskiego, modernizacja willi dra Troczewskiego, odbudowa Pałacu Saskiego, rozbudowa biblioteki miejskiej czy modernizacja publicznego transportu zbiorowego. Na realizację m.in. tych zadań unijnych Miasto musi zabezpieczyć wkład własny w wysokości ok. 19 mln zł, który przewiduje się sfinansować z emisji obligacji komunalnych. Ze środków własnych przekraczających 11 mln zł planowana jest realizacja innych zadań m.in budowa i modernizacja dróg, budownictwo mieszkaniowe, przygotowanie dokumentacji technicznych pod nowe zadania inwestycyjne.

- R E K L A M A -

Priorytetami inwestycyjnymi na 2018 rok są zadania dofinansowane ze środków Unii Europejskiej.

 • Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna
  • Całkowity koszt inwestycji to ponad 26,2 mln zł
  • Pozyskana kwota dofinansowania to prawie 18 mln zł
  • Termin realizacji: 2017 – 2019

Pod nazwą ,,Rewitalizacja najstarszej, historycznej części Kutna” kryją się dwa zadania: przebudowa Placu Wolności i Rynku Zduńskiego oraz remont willi dra Antoniego Troczewskiego.

- R E K L A M A -

aaa

Plac Wolności całkowicie zmieni swoje oblicze. Jego powierzchnia zostanie wyrównana do poziomu ulicy Królewskiej. W miejscu dzisiejszej niecki powstanie wielofunkcyjna budowla, która będzie otwartym parkingiem oraz nową powierzchnią placu z elementami małej architektury. Parking przeznaczony dla ponad 130 samochodów, wyposażony będzie w automatyczny system opłat oraz system sygnalizujący wolne miejsca parkingowe.  Wjazd i wyjazd będą zlokalizowane tak, jak obecnie.

Na płycie nowego Placu Wolności powstaną dwa pawilony: muzealno-wystawienniczy i gastronomiczny. Podczas uroczystości miejskich stanie tu scena, a okazjonalnie pojawiać się będą pawilony handlowe.

Dodatkową ozdobą budowli będzie ściana z kaskadą wodną od strony ulicy Zamenhofa.

Swój wygląd zmieni także Rynek Zduński oraz ulica Teatralna, które zyskają nową nawierzchnię z płyt kamiennych. Staną tu nowe ławki, oświetlenie oraz fontanna.

Kompleksowej rewitalizacji poddany zostanie również budynek willi dra Troczewskiego wraz z najbliższym otoczeniem. Będzie więcej zieleni, a chodniki i wjazd zyskają nowe nawierzchnie. Po rewitalizacji w budynku nadal będzie się znajdować Urząd Stanu Cywilnego,  ale obiekt będzie mógł być wykorzystany także do innych funkcji społecznych.

Prace budowlane rozpoczną się wiosną 2018 roku.


 • „Rewaloryzacja Zespołu Pałacu Saskiego w Kutnie”
  • Całkowity koszt inwestycji to ponad 17 mln zł
  • Pozyskana kwota dofinansowania to prawie 10,5 mln zł
  • Termin realizacji: 2017 – 2018

Poprawa wyglądu centrum Kutna nie byłaby jednak pełna bez kolejnej inwestycji. Najważniejszy kutnowski zabytek przejdzie od dawna oczekiwaną przemianę. Budynek będzie przebudowany i wyremontowany tak, by wraz z sąsiadującym starym ratuszem tworzył jeden kompleks muzealno-wystawienniczy. Unikatowy w skali kraju zabytek będzie dostosowany do współczesnych wymagań użytkowych. W Pałacu Saskim będzie się mieścić muzeum, ale funkcjonalny budynek pozwoli także na organizowanie tu innych działań kulturalnych i edukacyjnych. We wschodnim skrzydle Pałacu Saskiego znajdzie się sala obsługi ruchu turystycznego.

W pałacu nie może zabraknąć reprezentacyjnej sali, gdzie pomieści się ok. 150 osób. Będzie tu można organizować konferencje, koncerty oraz wystawy. W centralnej części budynku znajdzie się ekspozycja poświęcona historii Pałacu Saskiego. Najbardziej zniszczona przez pożar zachodnia część pałacu przeznaczona będzie na pomieszczenia ekspozycyjno – warsztatowe.

Obecnie przygotowywana jest kompleksowa dokumentacja techniczna.


 • „Poprawa stanu publicznego transportu zbiorowego Miasta Kutno poprzez zakup autobusów niskoemisyjnych oraz modernizację infrastruktury transportowej”
  • Całkowity koszt inwestycji to około 21 mln zł
  • Pozyskana kwota dofinansowania to prawie 15 mln zł
  • Termin realizacji: 2016 – 2020

Pierwsze prace już za nami. Oddano do użytku zatokę dla autobusów przy ul. 3-go Maja, w sąsiedztwie dworca kolejowego. Obecnie modernizowana jest bazaMiejskiego Zakładu Komunikacji w Kutnie. Generalny remont przechodzi plac manewrowy. Do tej pory wykonano już kanalizację sanitarną i deszczową, na etapie końcowym jest wyłożenie placu kostką betonową. Budynek dyspozytorni jest rozbudowywany. Niezbędna jest także budowa stacji ładowania autobusów elektrycznych.

W ramach projektu na terenie miasta pojawią się nowoczesne autobusy ekologiczne, a także nowe wiaty przystankowe wyposażone w tablice informacyjne.


 • „Poprawa stanu infrastruktury społecznej Miasta Kutno – Centrum Seniora”
  • Całkowity koszt inwestycji to około 2 mln zł
  • Pozyskana kwota dofinansowania to prawie 1,4 mln zł
  • Termin realizacji: 2017 – 2018

aaa

Latem 2017 roku rozpoczęła się rozbudowa Kompleksu Terapeutyczno-Integracyjnego „Wspólny Dom” przy ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 11. Dzięki niej kompleks powiększy się o dodatkowe skrzydło o powierzchni około 500 m2, w którym powstanie Centrum Seniora. Nowe miejsce dla Dziennego Domu Pomocy Społecznej da większe możliwości wsparcia osób starszych, chorych i niepełnosprawnych oraz pozwoli na rozszerzenie oferty dla seniorów.

aaaa

Nowym Centrum kutnowscy seniorzy będą mogli cieszyć się już w połowie 2018 roku.


 • „Adaptacja budynku przy ul. Majdany 1 w Kutnie na mieszkania wspomagane”
  • Całkowity koszt inwestycji to około 2,7 mln zł
  • Pozyskana kwota dofinansowania to prawie 1,8 mln zł
  • Termin realizacji: 2018 – 2019

qaa

Adaptacja budynku przy ul. Majdany 1 pozwoli na utworzenie 22 mieszkań wspomaganych i treningowych dla 32 osób. Lokale będą przeznaczone dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Mieszkania wspomagane są formą pomocy przygotowującą osoby tam przebywające pod opieką specjalistów do prowadzenia samodzielnego życia w społeczności lokalnej.


 • „Poprawa stanu infrastruktury społecznej miasta w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie żłobka w Kutnie”
  • Całkowity koszt inwestycji to około 3,8 mln zł
  • Pozyskana kwota dofinansowania to prawie 2,7 mln zł
  • Termin realizacji: 2017 – 2018

Miasto organizuje kolejny żłobek dla najmłodszych mieszkańców. Placówka powstanie przy ul. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w budynku przylegającymdo siedziby Szkoły Podstawowej nr 7. Do żłobka przyjmowane będą dzieci w dwóch grupach wiekowych: 20 dzieci młodszych do 1 roku życia i 30 dzieci w wieku poniemowlęcym, od 1 roku do 3 lat. Dzieci będzie można zostawiać w żłobku na dłużej niż 6 godzin.

Nowa placówka zaspokoi wszystkie potrzeby rozwojowe dzieci. Codziennie będą miały możliwość bezpiecznych zabaw na świeżym powietrzu. W żłobku pracować będą wykwalifikowane opiekunki dziecięce.

Obecnie trwają prace projektowe, a zakończenie prac budowlanych planowane jest na jesień 2018 r.


 • ,,Poprawa stanu infrastruktury kultury poprzez przebudowę i rozbudowę Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Kutnie”
  • Całkowity koszt inwestycji to około 20 mln zł
  • Pozyskana kwota dofinansowania to prawie 13 mln zł
  • Termin realizacji: 2018–2019

Dzięki przebudowie biblioteka zmieni się w nowoczesny, wygodny w użytkowaniu i reprezentacyjny obiekt, dostosowany do potrzeb i oczekiwań miłośników książek i multimediów. Nowy budynek będzie miał dwa piętra i ponad 3 000 m2. Pozwoli to na wygodne korzystanie z bogatych zbiorów kutnowskiej książnicy. Na parterze znajdziemy m.in.: wypożyczalnię dla młodzieży, salonik prasowy, salę warsztatową, główny magazyn zbiorów, centrum edukacji regionalnej, szatnie i pomieszczenia socjalne. Pierwsze piętro obejmie m.in.: wypożyczalnię dla dorosłych, czytelnię, salkę komputerową, multimedialną, salę wielofunkcyjną i pomieszczenia administracyjne. Na drugim piętrze przewidziano natomiast: wypożyczalnię dla dorosłych, pomieszczenie dla biblioteki pedagogicznej oraz pomieszczenia techniczne.

Obecnie trwa opracowanie dokumentacji technicznej projektu.


 • „Zielona Oś Miasta – rozwój gospodarki turystycznej Kutna poprzez zagospodarowanie doliny rzeki Ochni”
  • Całkowity koszt inwestycji to około 10,5 mln zł
  • Pozyskana kwota dofinansowania to prawie 7,2 mln zł
  • Termin realizacji: 2017–2018

Zielona Oś Miasta to nowe, piękne tereny zielone, które będą znakomitym miejscem do rekreacji i wypoczynku zarówno dla mieszkańców, jak i odwiedzających nasze miasto.

W ramach projektu powstanie ścieżka pieszo-rowerowa o długości ok. 7 km od osiedla Dybów do ul. Metalowej. Biegnąca wzdłuż Ochni ścieżka połączy zatem zachodnią część miasta z terenami dzielnicy przemysłowej Sklęczki.

Wyznaczone zostaną również cztery kutnowskie szlaki turystyczne: różany, historyczny, żydowski i sportowy. Główne atrakcje w ramach „Zielonej Osi Miasta” będą położone w bezpośrednim sąsiedztwie ścisłego centrum miasta Kutna. Jedną z nich będzie rozarium, których w Polsce nie ma wiele. Na terenach nad Ochniąpowstaną cztery strefy: imprez plenerowych (teren zielony na imprezy do 15 tys. osób), parku rekreacji (rozarium na powierzchni ok. 1 ha), parku atrakcji (plac zabaw dla dzieci, pawilon informacji turystycznej, mini ogród botaniczny) i sportu (plaża z boiskami do siatkówki plażowej oraz pumptrack czyli rowerowy plac zabaw).  Wzdłuż rzeki powstanie nadbrzeżny pomost drewniany, kładka widokowa oraz  plaża.

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest wiosną 2018 r.

W bieżącej kadencji samorządowej Miasto Kutno pozyskało ponad 70 milionów złotych z funduszy unijnych na dofinansowanie projektów inwestycyjnych. Łącznie wartość dotowanych inwestycji przekracza 100 milionów złotych. Poprawią one nie tylko estetykę, ale także funkcjonalność Kutna i będą służyć mieszkańcom przez długie lata.

źródło: Urząd Miasta Kutno

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: