reklama
reklama

Będą umorzenia dla kutnowskich przedsiębiorców. Prezydent Burzyński zabrał głos

Prezydent Kutna Zbigniew Burzyński wystosował pismo adresowane do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Kutna. Na jakie ulgi mogą liczyć przedsiębiorcy?

- R E K L A M A -

List prezydenta do przedsiębiorców:

Szanowni Państwo prowadzący działalność gospodarczą na terenie Kutna,

- R E K L A M A -

W obliczu zagrożenia, jakie niesie ze sobą koronawirus, wielu z Was w sposób znaczący musiało ograniczyć prowadzoną działalność gospodarczą bądź ją nawet zawiesić. Sytuacja ekonomiczna wielu firm drastycznie pogorszyła się.

Mając na uwadze ochronę istniejących miejsc pracy oraz wsparcie prowadzonej przez Państwa działalności pragnę poinformować, że podjęliśmy działania, które mogą zmniejszyć w tym trudnym okresie obciążenia podatkowe wpłacane do budżetu miasta.

- R E K L A M A -

W zakresie lokalnych podatków i opłat, w tym m.in.: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, na Państwa wniosek raty podatków mogą zostać odroczone lub rozłożone na raty.

W uzasadnionych przypadkach, Wy jako przedsiębiorcy możecie również wnioskować o ulgę w postaci umorzenia. W szczególności dotyczy to przypadków, kiedy prowadzona działalność zostanie zawieszona, ale również innych sytuacji, których skutkiem jest znaczący spadek dochodów.

Również w zakresie opłat czynszowych za miejskie lokale użytkowe, w przypadku zawieszenia działalności, będzie istniała możliwość przesunięcia płatności lub zastosowania innej ulgi.

Mam nadzieję, że oferowane ze strony samorządu miejskiego wsparcie choć w części złagodzi negatywne skutki ekonomiczne epidemii koronawirusa w Państwa firmach.


Zbigniew Burzyński
Prezydent Miasta Kutna

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: