Będzie przebudowa Wybickiego. O remont ulicy zabiegało dwóch radnych

W przyszłym roku ruszyć ma przebudowa ul. Wybickiego. Interpelację w tej sprawie ostatnio wystosował radny Robert Małachowski, ale jak podkreśla magistrat, wcześniej interweniował także radny Łukasz Walczak.

- R E K L A M A -

Jak mówi Robert Małachowski, autor ostatniej interpelacji ws. ul. Wybickiego, mieszkańcy osiedla bloków jednopiętrowych przy ul. Wybickiego od nr 7 do nr 24 czekają na modernizację przyległego terenu. Proszą o wymianę chodników i budowę odpowiednich parkingów oraz odpowiednią modernizację i zagospodarowanie opisywanego terenu.

Jak mówi radny, w obecnej sytuacji samochody mieszkańców są parkowane po obu stronach ulicy, powoduje to utrudnienia w ruchu drogowym. Stan chodników z licznymi nierównościami stwarza zaś niebezpieczeństwo dla pieszych, szczególnie osób starszych.

- R E K L A M A -

R. Małachowski zwrócił się do władz miasta z prośbą o uwzględnienie w planach inwestycyjnych miasta Kutno na rok 2020 przedstawionego zadania.

Uprzejmie informuję, że w 2018 roku na zlecenie Miasta Kutna został opracowany projekt budowlano–wykonawczy przebudowy ul. Wybickiego oraz uzyskano stosowne decyzje zezwalające na realizację przedmiotowej inwestycji. Przebudowa ulicy Wybickiego obejmuje wykonanie: nowych obustronnych chodników dla pieszych wraz z dojściami do budynków mieszkalnych, nowej nawierzchni jezdni poprzez ułożenie masy bitumicznej, zatok postojowych po obu stronach ulicy, przejść dla pieszych w obrębie oddziaływania skrzyżowań oraz budowę nowego oświetlenia ulicznego – wyjaśnia Jacek Boczkaja, zastępca prezydenta Kutna.

- R E K L A M A -

Jednocześnie informuję, że w związku z wcześniejszymi wnioskami radnego Pana Łukasza Walczaka realizację przebudowy ul. Wybickiego zaplanowano na rok 2020, co zostało ujęte w Budżecie Miasta Kutno na rok 2019 w ramach wieloletnich programów inwestycyjnych w zakresie i modernizacji dróg – komentuje J. Boczkaja.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: