Będzie remont kolejnej drogi powiatowej. Prawie 2 mln złotych dofinansowania

Będzie kolejny remont drogi powiatowej. Jak informuje Starostwo Powiatowe w Kutnie, zawarto umowę na przebudowę drogi Głogowiec-Niedrzew.

- R E K L A M A -

Starosta Kutnowski Daniel Kowalik i Wicestarosta Magdalena Krupińska-Kotulska zawarli z Wojewodą Łódzkim umowę o udzielnie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania powiatowego pn.: „Remont drogi powiatowej 2165E Głogowiec – Niedrzew na odcinku od km 0+000 do km 5+978”.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania zostanie przebudowana droga powiatowa nr 2165E Głogowiec – Niedrzew na odcinku od km 0+000 do km 5+978. Zakres robót będzie obejmował miedzy innymi roboty przygotowawcze, prace bitumiczne wraz z pracami towarzyszącymi, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego. Projekt obejmuje również dofinansowanie na nadzór inwestorski oraz wykonanie tablic informacyjnych.

- R E K L A M A -

„Celem realizacji niniejszego projektu jest polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa jakości sieci dróg powiatowych oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg powiatu kutnowskiego. Kwota przyznanego dofinansowania to aż 1 998 597 zł” – mówi starosta Daniel Kowalik.

(Starostwo Powiatowe w Kutnie)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: