Będzie ważny remont powiatowej drogi. W grze prawie 10 mln złotych!

Daniel Kowalik Starosta Kutnowski, Anna Konwerska Wicestarosta Kutnowski oraz Tomasz Walczewski Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego podpisali umowę na remont drogi powiatowej nr 2144E gr. m. Kutno – Imielno – Kołomia — Morzyce”. Inwestycja ma kosztować blisko 10 mln złotych!

- R E K L A M A -

— Celem realizacji niniejszego projektu jest polepszenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa jakości sieci dróg powiatowych oraz zwiększenie poziomu bezpieczeństwa użytkowników dróg Powiatu Kutnowskiego. Poprawa stanu technicznego dróg jest dla nas priorytetem bowiem zwiększa bezpieczeństwo ruchu drogowego. Wyremontowane i odpowiednio oznakowane drogi minimalizują ryzyko wypadków, co jest szczególnie ważne w regionach o dużym natężeniu ruchu, jak Powiat Kutnowski. Dobrej jakości nawierzchnia oraz infrastruktura to także lepsze warunki dla służb ratunkowych, które mogą szybciej i sprawniej dotrzeć do miejsc wypadków czy nagłych zdarzeń – mówi Daniel Kowalik, Starosta Kutnowski.

— Ważne dla nas jest, aby mieszkańcy Powiatu Kutnowskiego czuli się bezpiecznie na drogach, czy są to piesi, rowerzyści, czy kierujący pojazdami, dlatego wykorzystując przyznane nam środki staramy się jak najefektywniej przeprowadzać remonty najbardziej uczęszczanych dróg — mówi Anna Konwerska, Wicestarosta Kutnowski.

- R E K L A M A -

— Modernizacja dróg poprawia znacznie komfort życia mieszkańców. Sprawne drogi oznaczają krótszy czas dojazdu do pracy, szkoły czy sklepów, co przekłada się na oszczędność czasu i paliwa. To także lepsze warunki dla komunikacji publicznej, co może zachęcić mieszkańców do korzystania z ekologicznych form transportu – mówi Tomasz Walczewski, Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego.

— Modernizacja dróg w Powiecie Kutnowskim jest niezbędnym krokiem w kierunku poprawy jakości życia mieszkańców, zwiększenia bezpieczeństwa, oraz stymulacji rozwoju gospodarczego. Inwestowanie w infrastrukturę drogową to inwestowanie w przyszłość regionu, jego mieszkańców oraz lokalnej gospodarki – dodaje Marek Kubasiński, Członek Zarządu Powiatu Kutnowskiego.

- R E K L A M A -

— Podsumowując, modernizacja dróg w Powiecie Kutnowskim jest kluczowym elementem strategii rozwoju regionu. To inwestycja, która przynosi wielowymiarowe korzyści: podnosi poziom bezpieczeństwa, wspiera rozwój gospodarczy oraz poprawia jakość życia mieszkańców. Działania te są nie tylko konieczne, ale i pilne, aby zapewnić trwały i zrównoważony rozwój Powiatu Kutnowskiego – dodaje Andrzej Szarwas, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Kutnowskiego.

W ramach realizacji przedmiotowego zadania zostanie przebudowana droga powiatowa nr 2144E gr. m. Kutno – Imielno – Kołomia — Morzyce na odcinku od km 4+117 do km 8+325; od km 12+042 do km 15+240; od km 15+240 do km 18+305.

Całkowita planowana wartość inwestycji to 9 617 151,00 zł, zaś kwota przyznanego dofinansowania to 5 770 290,00 zł.

Zakres robót będzie obejmował miedzy innymi:
1) Roboty przygotowawcze:
a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla dróg kołowych;
b) karczowanie krzaków i podszycia. Wywiezienie pozostałości po karczowaniu;
c) oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grubość namułu 20 cm;
d) oczyszczenie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych bitumem;
e) ustawienie barier energochłonnych stalowych;
2) Prace bitumiczne wraz z pracami towarzyszącymi:
a) skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową;
b) wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki mineralno—asfaltowej AC 11 W, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm;
c) wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno—asfaltowej AC 11 S, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm;

3) Wykonanie poboczy z kruszywa łamanego:
a) wykonanie korytowania mechanicznego poboczy szer. 0,75 m;
b) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0—31,5 mm (dolna warstwa), grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (szer. 0,75 m).

Projekt obejmuje ponadto dofinansowanie na nadzór inwestorski, wykonanie tablic informacyjnych oraz inne działania informacyjne.

(Powiat Kutnowski)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: