reklama
reklama

Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Gminy Kutno

Światło Betlejemskie dotarło do Gminy Kutno i zostało przekazane na ręce Wójt Gminy Kutno Justyny Jasińskiej przez dzieci gromad zuchowych i drużyn harcerskich ze szkół podstawowych w Byszewie i Gołębiewku będące pod opieką druhen Iwony Zawadzkiej i Izabelli Filipowicz- Stępniak.

- R E K L A M A -

Betlejemskie Światło Pokoju jest coroczną skautową i harcerską akcją przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.

(UM Kutno)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: