Bezpłatne programy zdrowotne dla mieszkańców powiatu kutnowskiego

Profilaktyka to działania zapobiegające wystąpieniu choroby albo opóźnienie jej postępu. Choroba rozpoznana we wczesnej fazie daje duże szanse na efektywne leczenie. Dlatego tak istotne jest korzystanie ze wszystkich udogodnień systemowych i wykonywanie refundowanych badań profilaktycznych, rehabilitacyjnych oraz szczepień, aby utrzymać lub przedłużyć swoją aktywność zawodową. Regularne korzystanie z badań profilaktycznych nie tylko pozwala na kontynuowanie zatrudnienia, ale może uratować nam życie.

- R E K L A M A -

Stan zdrowia często uniemożliwia lub utrudnia podejmowanie aktywności zawodowej. Aby temu zapobiec organizowane są bezpłatne programy zdrowotne dla mieszkańców województwa łódzkiego.

Programy zdrowotne

- R E K L A M A -

Programy profilaktyczne najczęściej dotyczą ważnych problemów zdrowotnych. Warto podkreślić, że pandemia koronawirusa wstrzymała profilaktykę wielu chorób z powodu m.in. obniżonej zgłaszalności do lekarzy. Dzięki badaniom profilaktycznym można wykryć chorobę bardzo wcześnie i uniknąć długotrwałego, a czasem nieskutecznego leczenia, które jest konsekwencją zbyt późnej diagnozy. Na terenie całego województwa łódzkiego można wykonać bezpłatne badania, zabiegi oraz szczepienia w ramach programów wczesnego wykrywania nowotworów, profilaktyki otyłości, rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób

kręgosłupa oraz rehabilitacji leczniczej po przebytej chorobie COVID-19. Programy zdrowotne obejmują wizyty u lekarzy różnych specjalizacji: internisty, kardiologa, neurologa, pulmonologa, rehabilitanta i psychologa.

- R E K L A M A -

Dbajmy o siebie

Trwa epidemia grypy. Chorują głównie najmłodsze dzieci, jednak grypa, ze względu na potencjalne powikłania sercowo-naczyniowe lub zapalenie płuc, najbardziej niebezpieczna jest dla seniorów. Dlatego warto szczepić się przeciwko grypie, zwłaszcza jeśli znajduje się w grupie największego ryzyka. Mieszkańcy powiatu kutnowskiego mogą skorzystać z wielu punktów szczepień. Zlokalizowane są na terenie całego powiatu, między innymi w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym, który brał udział w projekcie dofinansowanym przez Fundusze

Europejskie. W ramach projektu zakupiono środki ochrony osobistej i potrzebny sprzęt medyczny w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 i innych chorób zakaźnych.

W zależności od wieku pacjenta i rodzaju chorób istnieją wskazania do przeprowadzania określonych badań profilaktycznych. Mieszkańcy województwa łódzkiego, aby utrzymać lub przedłużyć swoją aktywność zawodową, mogą wykonać bezpłatne badania, zabiegi oraz szczepienia w ramach:

  • programu wczesnego wykrywania nowotworów piersi obejmującego badanie mammograficzne,
  • programu wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego obejmującego badanie kolonoskopowe ze znieczuleniem,
  • programu wczesnego wykrywania nowotworów szyjki macicy obejmującego badanie cytologiczne,
  • programu edukacyjno-rehabilitacyjnego w zaburzeniach nerwicowych, związanych ze stresem i pod postacią somatyczną,
  • programu profilaktyki nowotworów skóry obejmującego diagnostykę zmian skórnych,
  • profilaktyki otyłości, z konsultacją dietetyka, refundacją kosztów karnetów sportowych oraz wsparciem psychologa,
  • programu rehabilitacji dla mieszkańców województwa łódzkiego po przebytej chorobie COVID-19 obejmującego rehabilitację w warunkach domowych, ambulatoryjnych lub szpitalnych,
  • programu rehabilitacji leczniczej, m. in. chorób kręgosłupa obejmującego rehabilitacyjne porady lekarskie, rehabilitację z elementami edukacji w zakresie codziennej aktywności fizycznej oraz warsztaty psychoedukacyjne prowadzone przez dietetyka i psychologa.

Warto zadbać o swoje zdrowie i wziąć w nich udział. Szczegóły wraz z listą placówek biorących udział w projektach zdrowotnych można znaleźć na stronie https://rpo.lodzkie.pl/slider/item/2368-skorzystaj-z-bezplatnych-badan.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: