Bożena Gajewska nagrodzona przez prezydenta. Od lat działa na rzecz kulturalnego rozwoju Kutna

Bożena Gajewska z Nagrodą Prezydenta Miasta Kutno za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. To prestiżowe wyróżnienie wręczane jest co roku dla działaczy, animatorów i twórców kultury działających na terenie Miasta Róż.

- R E K L A M A -

Prezydent Kutna podjął decyzję o przyznaniu nagrody, po zasięgnięciu opinii od kapituły nagrody, która w tej sprawie była jednomyślna.

Nic w tym dziwnego, ponieważ Bożena Gajewska od wielu lat działa bardzo prężnie na rzecz kulturalnego rozwoju Kutna i jego mieszkańców. Pani Bożena to regionalistka, animatorka kultury, Społeczny Opiekun Zabytków, aktywistka w sieci Forum Dialogu. Jest także członkiem Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej (od 2007r.), w którym pracuje społecznie. W stowarzyszeniu pełniła różne funkcje: członek Komisji Rewizyjnej (2007-2009), sekretarz (2009-2-13) i prezes (2013-2022).

- R E K L A M A -

Od wielu lat aktywnie działa na rzecz ochrony dziedzictwa kulturalnego i zabytków regionu kutnowskiego. Bożena Gajewska była także członkiem Rady Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, Rady Krajowej Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych, Rady Muzeum im. Jerzego Dunin Borkowskiego, Miejskiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Kutnie później przekształconego w Kutnowską Radę Pamięci Narodowej. Na koncie Bożeny Gajewskiej jest także wiele publikacji, m.in.: „Kutno – miejsca i ludzie. Obrazy zachowane w pamięci mieszkańców”, Kutnowskie Zeszyty Regionalne, „Zarys historii Żydów Ziemi Kutnowskiej” oraz „Kutnowskie w dawnej fotografii. Album ze zdjęciami mieszkańców powiatu kutnowskiego”.

Jest pomysłodawczynią, realizatorką i koordynatorską kilkudziesięciu projektów realizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej, na które zostały pozyskane środki finansowe, jak np. „Kutno miasto róż – chcę tu być”, „Kochasz róże – kochaj Kutno” czy „Na krawędzi pamięci … rzecz o kutnowskich Żydach”. Ponadto jest autorką 6 wystaw czasowych i 1 wystawy stałej oraz autorką 4 zwycięskich projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego. Bożena Gajewska otrzymała wiele nagród i odznaczeń, a najważniejsze z nich to: Odznaka Honorowa Zasłużony dla Kultury Polskiej, Złoty Ekslibris Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi, Honorowa Nagroda Prezydenta Miasta Kutno czy tytuł finalistki konkursu organizowanego przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w 2023 roku.

- R E K L A M A -

Serdecznie gratulujemy!

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: