reklama
reklama

Burmistrz Dorota Dąbrowska podsumowuje kadencję. Pozyskano 37 mln złotych zewnętrznych środków

Dobiega końca kolejna kadencja samorządowa – wyjątkowa, bo Dąbrowice stały się miastem. Co można powiedzieć o ostatnich latach?

- R E K L A M A -

Ostatnie lata były bardzo pracowite. Przez ostatnie 9 lat mojej kadencji Gmina Dąbrowice, pomimo iż jest najmniejszą gminą województwa łódzkiego stała się zauważana w województwie łódzkim i uzyskała najwięcej dofinansowań ze wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Mijająca kadencja to nie tylko praca ale także nauka pokory, odpowiedzialności i sumienności w realizowaniu zadań. Dzięki temu zdobyłam niezbędną wiedzę, doświadczenie i kompetencje właściwego gospodarowania środkami publicznymi. W dobie ciągłych zmian legislacyjnych ja jak i moi współpracownicy musimy ciągle się doszkalać i wspólnie poszukiwać nowych rozwiązań.

Najważniejszym i medialnym osiągnięciem było odzyskanie po 153 latach przez Miasto Dąbrowice praw miejskich. Poza tym praca Burmistrza to nie tylko praca za biurkiem. Drzwi mojego gabinetu są otwarte dla Mieszkańców Gminy Dąbrowice. Bardzo ważne są dla mnie bezpośrednie spotkania z mieszkańcami. Dlatego też, co roku organizuję spotkania wigilijne, spotkania z okazji Dnia Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, spotkania z seniorami, organizuję dożynki, pikniki rodzinne z okazji Dnia Dziecka, konkursy dla dzieci i wycieczki. Poza tym od kilku już lat honorujemy małżeństwa z długoletnim stażem małżeńskim. Dokładamy wszelkich starań aby te uroczystości były wyjątkowe, i jedyne w swoim rodzaju. Staramy się informować naszych mieszkańców o wszystkich wydarzeniach za pośrednictwem social mediów i facebooka. Staramy się być transparentni i otwarci dla społeczeństwa. Jako burmistrz staram się ściśle współpracować i motywować do pracy działające na terenie gminy Koła Gospodyń Wiejskich, które chętnie angażują się we wspólne działania. Jedno z kół zorganizowało bal karnawałowy dla dzieci, oraz turniej w tenisa stołowego. Turniej był skierowany także do dorosłych mieszkańców gminy. W miesiącu marcu na terenie Gminy Dąbrowice odbył się I Turniej Karate o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Dąbrowice. Oprócz zwycięskich pucharów każdy z uczestników otrzymał nagrodę pocieszenia. Także przy współpracy i pomocy Pań i Panów z KGW możliwe było zorganizowanie na terenie szkoły po raz kolejny tzw. nocowania. Z okazji I Jarmarku Wielkanocnego Seniorzy naszej gminy wspólnie przygotowali palmę wielkanocną oraz potrawy wielkanocne. Na Jarmarku swoje stoisko miała również szkoła. Dochód ze sprzedaży ciast zasilił konto Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

- R E K L A M A -

Jakim osiągnięciami może pochwalić się Gmina i Miasto Dąbrowice?

Jestem Burmistrzem od dnia1 stycznia 2023 r. (wcześniej byłam wójtem), który pracę biurową łączy z pracą w terenie. Niejednokrotnie mieszkańcy gminy mogli mnie zobaczyć przy realizacji projektów infrastrukturalnych. Podczas mojej kadencji udało nam się rozświetlić Miasto i Gminę Dąbrowice. Sukcesywnie wymieniamy stare, ledowe lampy na nowe. Na 425 zinwentaryzowanych punktów świetlnych wymieniliśmy 202 lampy sodowe oraz zamontowaliśmy 10 lamp solarnych. W planach mamy kolejne wymiany i montaże lamp. Zrobiliśmy remont
i doposażyliśmy świetlice wiejskie w sołectwach Gminy Dąbrowice. Do tej pory przebudowaliśmy i wyremontowaliśmy około 30 km dróg gminnych (tj. 67% wszystkich dróg gminnych). Naszym celem jest osiągnięcie 100 %. Jesteśmy w trakcie reallizacji zadania pn.: „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice”, na przeprowadzenie którego otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 8 000 000,00 zł. W ramach tego zadania zamierzamy doprowadzić asfalt do każdego domu. Zadanie pn.:”Remont dróg gminnych na terenie Gminy Dąbrowice” to inwestycja rzędu 9 948 906,41 zł. Oprócz inwestycji drogowych zrealizowaliśmy takie zadania jak „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”, „Przedszkolaki z technologią na Ty”, „Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej”, „Posiłek w szkole i w domu”, „zakup laptopów dla uczniów Zespołu Szkół w Dąbrowicach”, utworzyliśmy ekopracownię w Zespole Szkół
w Dąbrowicach. Pozyskaliśmy jako Gmina środki na realizację programów aktywizacyjno – społecznych dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Doposażyliśmy kuchnię oraz wyremontowaliśmy stołówkę w Zespole Szkół w Dąbrowicach, wymieniliśmy stolarkę okienną w Ratuszu w Dąbrowicach, Oprócz tego pozyskaliśmy dotację na remont wieży kościelnej w kościele p.w. św. Wojciecha i św. Stanisława w Dąbrowicach, zrealizowaliśmy projekt „Cyberbezpieczny samorząd”,
Pod koniec 2023 r. dokonaliśmy renowacji trzech zbiorników retencyjnych w miejscowości Dąbrowice. W chwili obecnej trwa zarybianie tychże zbiorników przez stowarzyszenie wędkarskie „Dąbrówka”, które zawiązało się na teremie Gminy Dąbrowice w ostatnim czasie.
Warto podkreślić, że Mieszkańcy Gminy Dąbrowice nie płacą podatku od budynków mieszkalnych i mają jeden z najniższych w Polsce podatków rolnych i podatków od nieruchomości.

- R E K L A M A -

Co jeszcze udało się zrobić przez ten czas?

Na całokształt zrealizowanych przedsięwzięć składają się zarówno duże projekty jak i te małe. W sołectwie Zgórze wykonaliśmy projekt „Plac zabaw dla dzieci integracją całej wsi”, w sołectwie Dąbrowice II zrealizowaliśmy projekt „Bajkowy skalniak w centrum Dąbrowice”, zmodernizowaliśmy plac zabaw w miejscowości Piotrowo, na terenie sołectwa Żakowiec odnowiliśmy krzyż przydrożny zaś w sołectwie Dąbrowice III odnowiliśmy kapliczkę. W sołectwie Zgórze rozbudowaliśmy salę wiejską. Zostało tam wygospodarowane miejsce nie tylko na kotłownię ale także na nową łazienkę dostępną dla osób ze szczególnymi potrzebami i osób niepełnosprawnych. Dokonaliśmy tam również odnowienia elewacji zewnętrznej polegającej na ociepleniu budynku styropianem i pomalowaniu, położono także kostkę brukową. W sołectwie Augustopol postawiliśmy altanę drewnianą. Tam również została położona kostka brukowa wraz z obrzeżami. Altanę również postawiliśmy na terenie sołectwa Dąbrowice II. Skoro mowa o altanach to nie możemy zapomnieć o altanie wraz z tężnią, która została postawiona w centrum miasta i służy ona również jako miejsce spotkań młodzieży, rodzin z małymi dziećmi. Na terenie naszego miasta i sołectw prężnie działają Ochotnicze Straże Pożarne. Dla strażaków – ochotników zakupiliśmy ubrania specjalno – ochronne za kwotę 47 272,68 zł.

Rozpoczęliśmy remont hydroforni w miejscowościach Dąbrowice i Baby. Remont w miejscowości Baby obejmie budowę zbiornika wody uzdatnianej wraz z infrastrukturą techniczną. Zostanie tam wymieniony cały układ technologiczny, zostanie zainstalowany nowy układ dezynfekcji wody, zostanie wykonane nowe uzbrojenie sieci wodno – kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, a także zamontowany nowy układ pompowania wody. Natomiast remont w hydroforni w miejscowości Dąbrowice obejmie demontaż i wymianę istniejącego układu technologicznego, również wykonane zostanie nowe uzbrojenie sieci wodno – kanalizacyjnej i elektroenergetycznej, zostanie wykonany demontaż i montaż nowego układu dezynfekcji wody, a także zainstalowany nowy układ pompowania wody. Poza tym ściany zewnętrzne budynków hydroforni zarówno w Babach jak i w Dąbrowicach zostaną docieplone a stropodachy zostaną pokryte papą termozgrzewalną.

W tej kadencji udało się pozyskać 37 mln zewnętrznych środków. Jak układała się współpraca z samorządem wojewódzkim, powiatowym i rządem?

Jednostka terytorialna jaką jest gmina to najmniejsza wspólnota samorządowa. Zadania własne gminy obejmują sprawy służące zaspokojeniu potrzeb wspólnoty samorządowej. I tak np. zadaniem własnym gminy jest zapewnienie bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej. Gdyby nie dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego gmina sama nie zapewniłaby środków finansowych na renowacje zbiorników wodnych w miejscowości Dąbrowice. Właśnie jesteśmy przed modernizacją kolejnego, czwartego już zbiornika retencyjnego. Kolejnym zadaniem własnym gminy jest zapewnienie lokalnego transportu zbiorowego.
Przykładem może być utworzenie linii o charakterze użyteczności publicznej na liniach komunikacyjnych Kutno – Krośniewice – Dąbrowice oraz Dąbrowice – Krośniewice – Dąbrowice.

Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego otrzymaliśmy wiele grantów na realizację zadań na terenach poszczególnych sołectw. Dzięki ścisłej współpracy z rządem otrzymaliśmy dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy m.in. na: przebudowy, remonty i modernizację dróg gminnych na terenie gminy Dąbrowice. Uważam, że nasza współpraca ze Starostwem Powiatowym, Samorządem Wojewódzkim i rządem jest wzorcowa czego najlepszym świadectwem są dotychczasowe dofinansowania
i wsparcia dla naszych realizacji.

Jakie są Pani plany na przyszłość?

Mając na względzie dobro naszej gminy chciałabym skupić się nad dalszym jej konstruktywnym rozwojem. Należy pamiętać, że Burmistrz to także oddani ludzie, współpracujący z nim. Niejednokrotnie ich poświęcenie i praca mają istotny wpływ na rozwój gminy. Tworzenie społeczności opartej na demokracji wymaga aktywnego zaangażowania każdego z nas. Gmina to ludzie a ludzie to działanie. Moim priorytetowym zamiarem jest sprowadzenie do Miasta i Gminy Dąbrowice kolejnych inwestorów a co za tym idzie stworzenie nowym miejsc pracy. W tej chwili trwają prace związane z budową marketu Dino. Poza tym prowadzimy rozmowy z kolejnymi strategicznymi inwestorami. Chciałabym doprowadzić do końca prace związane ze zmianami planów zagospodarowania przestrzennego, co pozwoliłoby na budowę farm fotowoltaicznych na terenie Gminy. Chciałabym utworzyć infrastrukturę rekreacyjno – wypoczynkową ze strefą relaksu i kinem letnim plenerowym na placu, który wszyscy mieszkańcy gminy znają jako Wójtówka.

Skoro mowa o planach na przyszłość, to nie powinniśmy zapominać o naszych najmłodszych mieszkańcach. To właśnie dla nich otrzymaliśmy dofinansowanie na rozwój przedszkola. Środki te pochodzą z funduszy unijnych. Dzięki tym środkom powstaną nowe miejsca w przedszkolach i dodatkowe zajęcia. Stworzenie dogodnych warunków dla rodzin z małymi dziećmi oraz nowych miejsc pracy zachęci młodych ludzi do pozostania w naszej gminie, a nawet przyczyni się do napływu nowych mieszkańców. Będę kontynuować te projekty, które są już rozpoczęte np. program „czyste powietrze”, współpraca z Kołami Gospodyń Wiejskich, kontynuacja przebudowy kanalizacji deszczowej. Chciałabym aby z naszego terenu zniknął całkowicie azbest i wyroby azbestowe, a moim marzeniem jest i powoli to marzenie realizuję, aby do każdego gospodarstwa prowadził asfalt. Nadal będę pracować dla dobra i na rzecz mieszkańców, żeby każdemu żyło się lepiej w naszej pięknej gminie.

(Gmina Dąbrowice)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: