reklama
reklama

Chcą wybudować wiadukt łączący Kutno ze strefą ekonomiczną. Miasto złożyło wniosek do rządu

Miasto Kutno złożyło dziś trzy wnioski aplikacyjne na realizację inwestycji komunalnych, w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

– W pierwszej edycji udało się nam pozyskać 24 miliony złotych na tzw. Zieloną Oś czyli budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w dolinie rzeki Ochni. Mamy nadzieję, że rozstrzygnięcia tegorocznej edycji też będą dla Kutna, co najmniej tak korzystne – informuje prezydent Zbigniew Burzyński. Dwa z trzech złożonych projektów to kluczowe zadania drogowe, których realizacja poprawiłaby i usprawniłaby istniejący układ komunikacyjny, a przede wszystkim wpłynęłaby na poprawę warunków życia mieszkańców – dodaje Prezydent Burzyński.

- R E K L A M A -

Pierwszy ze złożonych projektów dotyczy budowy wiaduktu drogowego nad torami PKP w Kutnie, łączącego drogi krajowe nr 60 i 92. W ramach realizacji projektu zakłada się zaprojektowanie i wybudowanie wiaduktu łączącego ulicę Grunwaldzką w Kutnie, z drogą krajową nr 92 wraz budową ronda w ulicy Sklęczkowskiej oraz modernizacją ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ronda Dmowskiego (droga krajowa nr 60) w kierunku planowanego wiaduktu. Koszt całkowity zadania oszacowano na kwotę 60 000 000 zł., a kwota dotacji ujęta we wniosku wynosi 57 000 000 zł.

Drugi z projektów obejmuje budowę i przebudowę sieci dróg w mieście Kutno wraz z infrastrukturą. Dotyczy miejskich dróg publicznych w ulicach: Zimowej, Sklęczkowskiej-Bis, Odlewniczej, Kosmonautów, Komuny Paryskiej, Kolumba, Obrońców Warszawy, Polnej, Kucieńskiego, Gadomskiego, Gliszczyńskiego w Kutnie, o łącznej długości ok. 4,2 km, wraz z budową infrastruktury na całej długości, spełniającej wymagania dotyczące dróg gminnych. Wartość zadania to 24 750 000 zł., natomiast wysokość planowanej dotacji wynosi 23 512 500 zł.

- R E K L A M A -

Ostatni projekt dotyczy przebudowy przyszkolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie. Projekt zakłada przebudowę bieżni lekkoatletycznej i boiska do piłki nożnej, a także budowę skoczni do skoku wzwyż, rzutni do pchnięcia kulą, boiska do plażowej piłki siatkowej, boiska do badmintona, zakup wyposażenia umożliwiającego grę w baseball oraz dostawę i montaż linarium wspinaczkowego i stołu do tenisa stołowego. Wartość zadania wyszacowano na kwotę 5 555 000 zł., natomiast planowana kwota dotacji to 4 999 500 zł.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: