REKLAMA
niedziela, 26, czerwiec 2022
REKLAMA

Chcą wybudować wiadukt łączący Kutno ze strefą ekonomiczną. Miasto złożyło wniosek do rządu

Miasto Kutno złożyło dziś trzy wnioski aplikacyjne na realizację inwestycji komunalnych, w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

poniżej dalsza część artykułu

– W pierwszej edycji udało się nam pozyskać 24 miliony złotych na tzw. Zieloną Oś czyli budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w dolinie rzeki Ochni. Mamy nadzieję, że rozstrzygnięcia tegorocznej edycji też będą dla Kutna, co najmniej tak korzystne – informuje prezydent Zbigniew Burzyński. Dwa z trzech złożonych projektów to kluczowe zadania drogowe, których realizacja poprawiłaby i usprawniłaby istniejący układ komunikacyjny, a przede wszystkim wpłynęłaby na poprawę warunków życia mieszkańców – dodaje Prezydent Burzyński.

Pierwszy ze złożonych projektów dotyczy budowy wiaduktu drogowego nad torami PKP w Kutnie, łączącego drogi krajowe nr 60 i 92. W ramach realizacji projektu zakłada się zaprojektowanie i wybudowanie wiaduktu łączącego ulicę Grunwaldzką w Kutnie, z drogą krajową nr 92 wraz budową ronda w ulicy Sklęczkowskiej oraz modernizacją ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ronda Dmowskiego (droga krajowa nr 60) w kierunku planowanego wiaduktu. Koszt całkowity zadania oszacowano na kwotę 60 000 000 zł., a kwota dotacji ujęta we wniosku wynosi 57 000 000 zł.

poniżej dalsza część artykułu

Drugi z projektów obejmuje budowę i przebudowę sieci dróg w mieście Kutno wraz z infrastrukturą. Dotyczy miejskich dróg publicznych w ulicach: Zimowej, Sklęczkowskiej-Bis, Odlewniczej, Kosmonautów, Komuny Paryskiej, Kolumba, Obrońców Warszawy, Polnej, Kucieńskiego, Gadomskiego, Gliszczyńskiego w Kutnie, o łącznej długości ok. 4,2 km, wraz z budową infrastruktury na całej długości, spełniającej wymagania dotyczące dróg gminnych. Wartość zadania to 24 750 000 zł., natomiast wysokość planowanej dotacji wynosi 23 512 500 zł.

Ostatni projekt dotyczy przebudowy przyszkolnego kompleksu sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 9 w Kutnie. Projekt zakłada przebudowę bieżni lekkoatletycznej i boiska do piłki nożnej, a także budowę skoczni do skoku wzwyż, rzutni do pchnięcia kulą, boiska do plażowej piłki siatkowej, boiska do badmintona, zakup wyposażenia umożliwiającego grę w baseball oraz dostawę i montaż linarium wspinaczkowego i stołu do tenisa stołowego. Wartość zadania wyszacowano na kwotę 5 555 000 zł., natomiast planowana kwota dotacji to 4 999 500 zł.

reklama

Warto przeczytać:

reklama