Chcesz zgłosić policji przestępstwo? Możesz to zrobić przez internet lub listownie

W związku z rozszerzonymi od 27 marca 2021 roku zasadami bezpieczeństwa przypominamy o możliwości zgłoszenia przestępstwa lub wykroczenia on line – informuje Komenda Powiatowa Policji w Kutnie.

Nie musisz przychodzić do komendy! Możesz to zrobić przesyłając stosowną informację najlepiej pocztą tradycyjną lub alternatywnie pocztą elektroniczną.

- R E K L A M A -

Aby Ci pomóc policjanci opracowali wzór takiego pisma. W poszczególnych polach wpisz odpowiednie informacje. Gotowe pismo (wraz z załącznikami) wyślij na adres pocztowy komendy lub komisariatu. Pamiętaj, że możesz to zrobić również drogą elektroniczną. Adresy e-mail znajdziesz na stronie internetowej KPP Kutno

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi opracowała wzór formularza „informacji o przestępstwie/wykroczeniu”, który pokrzywdzony może przekazać do jednostki Policji bez konieczności, na tym etapie, bezpośredniego kontaktu.

- R E K L A M A -

JAK TO ZROBIĆ?

PRIORYTET TO – pocztą po jego uprzednim wypełnieniu, wydrukowaniu i opatrzeniu własnoręcznym podpisem,

ALTERNATYWA TO – pocztą elektroniczną na adres email: dyzurny@kutno.ld.policja.gov.pl po jego wypełnieniu bez własnoręcznego podpisu.

- R E K L A M A -

Takie rozwiązanie umożliwi funkcjonariuszom Policji zaplanowanie dalszych działań, przy minimalizacji ryzyka epidemiologicznego.

Pozwoli na poinformowanie zgłaszającego o terminie niezwłocznej weryfikacji informacji wstępnej i formalnego przyjęcia od niego zawiadomienia o przestępstwie w taki sposób, aby uniknąć jednoczesnej obecności wielu osób (interesantów) w siedzibie jednostki Policji, oczekujących na przyjęcie od nich zawiadomień lub załatwienia innych spraw.

Sprawdzenie, przed zaplanowaniem terminu czynności – przy wykorzystaniu zawartych w informacji wstępnej danych teleadresowych – czy nie zachodzą okoliczności wskazujące, iż osoba kierująca informację o przestępstwie jest osobą zaliczoną do grupy wzmożonego ryzyka epidemiologicznego.

Oczywiście nadal w jednostce Policji będą przyjmowane protokolarnie ustne zawiadomienia o przestępstwie tylko w przypadkach dotyczących najpoważniejszych przestępstw, gdzie zwłoka w złożeniu zawiadomienia mogłaby skutkować utratą śladów i dowodów.

W linku niezbędne do pobrania dokumenty w wersji elektronicznej

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: