reklama
reklama
reklama
reklama

Chcesz złożyć Twój e-PIT? Zobacz, jakie to proste

Od 2024 roku zapraszamy przedsiębiorców do usługi Twój e-PIT! W zeznaniu za 2023 rok po raz pierwszy rozliczysz przychody z działalności gospodarczej i z działów specjalnych produkcji rolnej – zachęca Urząd Skarbowy w Kutnie.

- R E K L A M A -

PIT-36 – np. z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych według skali podatkowej, z emerytur i rent z zagranicy, a także z działalności nierejestrowanej

PIT-36L – z działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej prowadzonych w formie podatku liniowego

- R E K L A M A -

PIT-28 – z działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem, z umów najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze oraz ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych

Znajdziesz w nich np. dane z ubiegłorocznych zeznań, a także dane, które ma urząd np. dane dot. OPP, dane dzieci, dane o wpłaconych przez Ciebie zaliczkach na podatek. Sprawdź swoje dane.

- R E K L A M A -
 • uzupełnij swoje rozliczenie PIT-28, PIT-36 i PIT-36L
 • zaakceptuj i wyślij uzupełnione zeznanie.

Pamiętaj o pobraniu UPO.

Ważne! Zeznania PIT-36, PIT-36L i PIT-28 nie zostaną automatycznie zaakceptowane.

Jeżeli masz podatek do zapłaty, w usłudze znajdziesz Twój mikrorachunek podatkowy.

Twój e-PIT to przygotowane przez urząd skarbowy Twoje roczne rozliczenie.

Twój e-PIT znajdziesz na stronie www.podatki.gov.pl w serwisie e-Urząd Skarbowy. Twoje zeznanie za 2023 r. jest dostępne od 15 lutego.

Usługa jest dostępna także w języku angielskim i ukraińskim.

Jak skorzystać z usługi

 1. Zaloguj się do e-Urzędu Skarbowego na podatki.gov.pl i wybierz usługę Twój e-PIT.

  Możesz zalogować się na 2 sposoby:
  • przez login.gov.pl to jest profil zaufany, mObywatela, e-dowód lub bankowość elektroniczną
   Logując się przez login.gov.pl będziesz mieć dostęp do wszystkich usług e-Urzędu Skarbowego i swoich danych.
  • wpisz swoje dane:
   • PESEL (NIP i datę urodzenia)
   • kwotę przychodu z deklaracji za rok 2022
   • kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2023
    i potwierdź kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z deklaracji za 2022 r.
 2. Z uwagi na rodzaj dochodów wybierz właściwy formularz.
  Pamiętaj! Wybór formularza wpływa na sposób rozliczenia w usłudze np.:
  PIT-37 – z umów o pracę, zlecenia, o dzieło
  lub
  PIT-38 – z przychodów kapitałowych Wybierz Twój e-PITZnajdziesz w nich informacje od płatnika/pracodawcy, dane z ubiegłorocznych zeznań, np. dane organizacji pożytku publicznego (OPP), numer rachunku bankowego, jeśli z zeznania wynika nadpłata, a w PIT-37 albo PIT-36 również ulgę na dzieci.
  Sprawdź swoje dane.
 3. Teraz możesz:
  • zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)
  • zmienić lub wskazać OPP, której chcesz przekazać 1,5% podatku
  • zmienić zeznanie:
   w przypadku PIT-37 albo PIT-36, jeśli nie rozliczasz się indywidualnie, zmienić sposób rozliczenia na:
   • wspólnie z małżonkiem
   • jako osoba samotnie wychowująca dzieci;
   • możesz także dodać lub zmienić inne dane, np. odliczenia darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne, wpłaty na IKZE, uzupełnić dane uprawniające do skorzystania z ulgi dla rodzin 4+, czy też wskazać dodatkowy zwrot ulgi na dzieci
  • odrzucić zeznanie i rozliczyć się samodzielnie w formie innej niż usługa Twój e-PIT. Wówczas proponowane przez urząd zeznanie nie będzie brane pod uwagę
  • nie zrobić nic — wówczas 30 kwietnia Twoje rozliczenie przygotowane przez urząd zostanie uznane za złożone,
 4. Zaakceptuj i wyślij zeznanie
 5. Teraz możesz pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

  (materiał informacyjny Urzędu Skarbowego)
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: