Co działo się w Gminie Kutno? Wójt Justyna Jasińska podsumowuje rok 2020

Jaki to był rok dla Gminy Kutno? Wójt Justyna Jasińska w rozmowie z Panoramą Kutna podsumowuje minione miesiące dla naszego regionu.

- R E K L A M A -

● Jaki to był rok dla gminy Kutno?

Na pewno był rokiem innym niż poprzednie. Był pełen wyzwań związanych z nową pandemiczną rzeczywistością, ale muszę przyznać, że dla nas jako gminy Kutno, był pomyślny. Udało się zrealizować zamierzone inwestycje i to były dobre, flagowe przedsięwzięcia, o których wielokrotnie mówiliśmy i z których jesteśmy dumni. Mam tu na myśli choćby otwarcie zespołu dworsko-parkowego w Leszczynku.

Udało nam się wykonać także wiele projektów pod nowe inwestycje, złożyć wnioski o dofinansowanie i otrzymać pozytywne odpowiedzi, tak jak chociażby w Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nie brakowało także ważnych drogowych inwestycji – wspólnie z powiatem kutnowskim udało się przebudować ważną drogę w kierunku Strzegocina, były także inwestycje w Kotliskach czy Wysokiej Dużej. Zadbaliśmy także o bezpieczeństwo na drogach i powstały progi zwalniające na szlakach Adamowice – Woźniaków i Piwki – Leszczynek. W tym roku podobna inwestycja będzie prowadzona na drodze wewnętrznej przechodzącej przez Dudki, Leszczynek i Woźniaków.

Reasumując, mimo pandemii i trudności z nią związanych, to mijające miesiące były dobre dla naszej społeczności.

● W jaki sposób gmina Kutno radziła sobie z pandemią?

Podjęliśmy szereg działań i zakupiliśmy mnóstwo środków ochrony osobistej, które trafiły zarówno do mieszkańców jak i instytucji działających na terenie naszej gminy, ale nie tylko. Podzieliliśmy się między innymi z Hospicjum Kutnowskim czy Komendą Powiatową Policji w Kutnie. Niezbędne środki trafiły także do druhów z naszych OSP.

Ponadto wspólnie z Radą Gminy podjęliśmy decyzję o przekazaniu dotacji w wysokości 35 tysięcy dla powiatu kutnowskiego na zakup sprzętu medycznego do kutnowskiego szpitala, dzięki czemu do placówki trafiły trzy kardiomonitory.

● Sporo działo się także w szkołach i nie brakowało tego typu inwestycji.

Aby przystosować szkoły do nowej rzeczywistości i zapewnić maksimum bezpieczeństwa, zakupiliśmy bezdotykowe dezynfekatory do rąk, a także termometry bezdotykowe.

Nie brakowało też inwestycji związanych ze sprzętem dla uczniów. Do szkół podstawowych z terenu gminy Kutno trafiło ponad 140 laptopów i tabletów. To bardzo ważne, szczególnie ze względu na tryb nauczania zdalnego. Warto wspomnieć także o wyposażeniu eko-pracowni w SP w Strzegocinie i SP we Wroczynach w pomoce dydaktyczne.

- R E K L A M A -

W 2020 roku rozpoczęliśmy też prace związane z utworzeniem Klubu Dziecięcego w Gołębiewku, który zostanie otwarty w marcu tego roku. Dzięki temu przy szkole dodatkowo powstał parking na 35 miejsc wraz z zatoczką dla autubusu.

● Gmina podjęła w zeszłym roku szereg pro-ekologicznych działań. Które z nich były najważniejsze?

Tak, rok 2020 był czasem proekologicznych działań i zmian w gospodarce przestrzennej. Przystąpiliśmy do programu „Czyste powietrze”, dzięki któremu udaje się zrealizować wymianę kotłów grzewczych, przeprowadzić termomodernizację czy zakupić i zamontować instalację fotowoltaiczną.

Bierzemy też udział w projekcie Waterdrive w ramach Programu Interreg Baltic Sea Region. Na poziomie lokalnym działania projektowe mają na celu wdrażanie inteligentnych praktyk zarządzania wodą w krajobrazach rolniczych. W projekcie udział biorą jednostki naukowo-badawcze, samorządy i organizacje ze Szwecji, Danii, Finlandii, Niemiec, Litwy, Łotwy i Rosji. A w tym gronie jest także nasza gmina.

Ponadto współuczestniczyliśmy w projekcie tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody, a także realizowaliśmy projekt partycypacja w planowaniu przestrzennym dla obrębu Leszczynek.

● Pandemia koronawirusa sprawiła, że kontakt z mieszkańcami musiał zostać ograniczony. W gminie Kutno postawiono jednak na narzędzia online.

Niestety pandemiczna rzeczywistość była taka, że dla bezpieczeństwa należało ograniczyć ilość i częstotliwość spotkań. Uznałam jednak, że skoro nie możemy spotkać się twarzą w twarz, to należy wykorzystać możliwości, jakie daje nam internet. Dzięki temu na naszej stronie pojawiła się opcja wzięcia udziału w specjalnej ankiecie, a także mieszkańcy mieli możliwość zadania mi pytań na nurtujące ich tematy.

- R E K L A M A -

Ankieta była dobrą formą samooceny, tym bardziej że wówczas byliśmy przed półmetkiem. Dzięki temu mogłam ocenić, czy zmierzamy w dobrym kierunku, czy wybór inwestycji odpowiada mieszkańcom, czy czują się tu bezpiecznie i czy podoba im się nasza gmina. Muszę przyznać, że odzew był duży i otrzymaliśmy ponad 100 wypełnionych ankiet. Mamy więc z czego czerpać informacje i wnioski, aby rozwijać się jeszcze bardziej. A co najważniejsze, mieszkańcy ocenili pozytywnie kierunek naszych działań.

Co do „zadaj pytanie”, to otrzymuję na bieżąco wiele zapytań od mieszkańców, którzy poruszają tematy między innymi spraw drogowych, gospodarki przestrzennej czy porządku. Przekrój tematów jest naprawdę duży i za każdym razem mieszkańcy otrzymują wyczerpujące informacje.

● Przez pandemię niestety sporo ucierpiała kultura i po otwarciu kompleksu w Leszczynku nie mogliście w pełni rozwinąć skrzydeł.

W minionym roku udało zawiązać Orkiestrę Dętą Centrum Kultury Gminy Kutno w Leszczynku, której świąteczny koncert kolęd można było oglądać online. Spotkało się to ze sporym zainteresowaniem internautów. Nie można też zapominać o tym, że zespół ludowy „Leszczynianki” stał się stowarzyszeniem i z sukcesami krzewi kulturę regionu kutnowskiego w województwie łódzkim i poza jego granicami.

W tym roku, jeśli okoliczności oczywiście pozwolą, będziemy chcieli zorganizować szereg ważnych wydarzeń kulturalnych. Mamy nadzieję, że odbędzie się jubileuszowa X Odyseja Historyczna. W planach mamy organizację Festiwalu Złotej Leszczyny, czyli kilkudniowej folklorystycznej imprezy, jakiej jeszcze w regionie nie było. Spodziewać można się także wydarzeń związanych z patronem naszej biblioteki, czyli Józefem Bohdanem Zaleskim.

● Pojawiły się głosy, że w gminie Kutno ruszyć może innowacyjny projekt wzorowany na budżecie obywatelskim.

Tak, mogę zdradzić, że planujemy w tym roku wystartować z projektem na kanwie budżetu obywatelskiego. Chcemy słuchać mieszkańców, być jeszcze bardziej otwartym na oddolne inicjatywy i dać stowarzyszeniom, organizacjom i mieszkańcom możliwość zgłaszania swoich projektów i pomysłów, które mogą być zrealizowane na terenie naszej gminy. Niebawem ogłosimy nabór i podamy szczegółowe informacje na ten temat. Mogę uchylić rąbka tajemnicy, że do rozdysponowania będzie około 100 tysięcy złotych.

● Wspomniała Pani o jednostkach OSP z gminy Kutno. W zeszłym roku druhowie otrzymali duże wsparcie.

To prawda. Dzięki środkom z Funduszu Sprawiedliwości, a także naszym własnym, udało się zakupić specjalistyczne ubrania bojowe oraz sprzęt ratowniczo-gaśniczy dla jednostek z terenu gminy Kutno tj. OSP KSRG we Wroczynach, OSP w Strzegocinie, OSP w Leszczynku, OSP w Wierzbiu, OSP w Wysokiej Wielkiej oraz OSP KSRG w Komadzynie. Dodatkowo, w październiku jednostka w Komadzynie wzbogaciła się o nowoczesny wóz bojowy.

● Na zakończenie – na jakie inwestycje można liczyć w 2021 roku w gminie Kutno?

Czekają nas prace związane z kompleksową termomodernizacją dwóch szkół podstawowych w Byszewie i Gołębiewku Nowym.  W marcu rozpocznie się działalność Klubu Dziecięcego w Gołębiewku.

Ponadto będziemy chcieli uporządkować gospodarkę wodno-ściekową w miejscowości Leszno. W ramach środków pozyskanych z Funduszu Inwestycji Samorządowych czeka nas budowa sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w sołectwie Gołębiewek Nowy i Gołębiewek Stary, a także przebudowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi.

Ważnymi zadaniami będą dla nas także inwestycje drogowe. Mimo iż do tej pory zrealizowaliśmy kilka takich przedsięwzięć, to nadal ponad 50% odcinka dróg gminnych jest jeszcze gruntowych. Przed nami jeszcze dużo pracy w tej kwestii i w najbliższym czasie będziemy składać wnioski o dofinansowanie prac w Malinie, Gnojnie, Woźniakowie, Krzesinie czy Nowych Sójkach.

Na pewno będziemy podejmować szereg działań, tak aby spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających mieszkańców i udowodnić, że gmina Kutno nie bez powodu nazywana jest „centrum możliwości”. •

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: