reklama
reklama
reklama
reklama

Co dzieje się w schronisku pod Kutnem? .Nowoczesna podała wyniki kontroli

W zeszłym tygodniu ramach kontroli poselskiej, schronisko dla Bezdomnych Zwierząt Domowych „Przyjaciel” w Kotliskach koło Kutna odwiedzili przedstawiciele Biura Poselskiego Katarzyny Lubnauer: Patryk Barański oraz Dariusz Stokwiszewski.

Przedmiotem kontroli było określenie stanu faktycznego przebywających w schronisku zwierząt i warunków, w jakich są one przetrzymywane. Szczegółowej kontroli poddano też warunki sanitarne, w tym salę zabiegową, magazyn żywności, stan leków i okres ich ważności, a także chłodnię dla zmarłych zwierząt. W trakcie tego sprawdzenia dokonano także analizy dokumentów prowadzonych przez zarząd i pracowników schroniska, w tym zwłaszcza dokumentów z jego kontroli, które były efektem wcześniejszych (od 2015 r.) działań innych organów kontrolnych, w tym NIK. Z dostępnej dokumentacji kontrolujący sporządzili obszerne notatki, które stanowią podstawę napisania raportu pokontrolnego.

- R E K L A M A -

Zdaniem organizatorów wizytacji, bezpośrednią przyczyną działań kontrolnych były niepokojące wieści dotyczące rzekomego złego traktowania zwierząt, co prowadzić miało do ich cierpienia oraz licznych zgonów. W kontroli, poza osobami kontrolującymi, uczestniczyli także: właściciel schroniska wraz z jego pracownikami, lekarz weterynarii, a także adwokat reprezentujący schronisko.

Jak wynika z przeanalizowanych dokumentów kontrolnych, w okresie od stycznia 2015 do marca 2018 roku, w schronisku przeprowadzono łącznie 135 działań (w tym głównie inspekcje, kontrole, wizytacje), których dokonywały: Powiatowy Inspektor Weterynarii w Kutnie, Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Najwyższa Izba Kontroli oraz urzędy ponad 30 gmin, które finansują przedmiotowe schronisko i osoby prywatne w asyście policji.

- R E K L A M A -

Generalnie rzecz biorąc, poza uwagami, dotyczącymi częstszego czyszczenia boksów dla zwierząt, w kilku przypadkach zbyt dużej ilości zwierząt w boksie, w jednym przypadku też kilku przeterminowanych leków, innych niedociągnięć, jak wynika z dokumentacji, nie stwierdzono. Uwagi te jednak dotyczą kontroli z 2015 i 2016 r. Zarejestrowane skargi kierowały głównie osoby prywatne, bądź reprezentujące środowiska obrońców zwierząt. Postępowania kontrolne z nich wynikające i odwoławcze umarzano z braku znamion niewłaściwego postępowania ze zwierzętami. Po kolejnych kontrolach PIW w Kutnie, usterki zostały usunięte, a sytuacja zwierząt nie budziła już zastrzeżeń. Wręcz przeciwnie; wyniki kontroli, po wymienionym okresie, okazały się pozytywne. W większości kontroli zanotowano uwagi o bardzo dobrym stanie zwierząt oraz dobrych warunkach bytowych, żywieniowych, higienicznych, medycznych – komentuje dr Dariusz Stokwiszewski.

Z rozmowy przeprowadzonej w gronie osób biorących udział w przedmiotowej kontroli, prowadzonej 13 czerwca przez osoby wyznaczone przez panią poseł Katarzynę Lubnauer, wynika, że problemy schroniska biorą się głównie z faktu działań innych osób, które nie ustają w publicznej krytyce jego działalności. Polegają one na propagowaniu informacji, jakoby schronisko już nie istniało (zamknięte przez właściwe służby weterynaryjne itp.). To zdaniem właściciela powoduje spadek adopcji i niemal całkowity zanik wolontariatu w schronisku, czemu obiektywnie trudno się dziwić, skoro placówka przedstawiana jest w tak negatywny, nieuzasadniony zdaniem pracowników sposób – dodaje Patryk Barański.

- R E K L A M A -

Kontrola, prowadzona w imieniu posłanki Katarzyny Lubnauer nie stwierdziła tego, aby zarzuty stawiane właścicielowi schroniska w Kotliskach, a dotyczące „złego traktowania” przebywających w nim zwierząt, miały jakieś rzeczowe uzasadnienie. Wręcz przeciwnie, uważamy, że pozytywne opinie, wyrażane także przez poprzednie instytucje kontrolne, potwierdzają się w pełni, a schronisko w Kotliskach dobrze spełnia swoją rolę ratując porzucone i często chore zwierzęta.

Jako kontrolujący nie zauważyliśmy istotnych niedociągnięć, dających nam podstawy do kwestionowania sposobu i jakości funkcjonowania schroniska. Zwierzęta przebywające w przestronnych, czystych boksach są generalnie, (bo przecież jak zawsze zdarzają się także nagłe przypadki) w bardzo dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, a zadania nałożone na placówkę spełniane są z troską o ich dobro. Odnosząc się do kwestii zarzutów mówiących o tym, że kontrola w Kotliskach była wcześniej zapowiedziana stwierdzić należy, że jeśli jakoś taka informacja dotarła do właścicieli schroniska, to nie byliby oni w stanie tak dobrze przygotować zwierząt i całego obiektu w ciągu krótkiego czasu do kontroli. Nie da się wyleczyć (podobno bardzo źle traktowanych i będących w złej kondycji, także psychicznej) zwierząt, szybko je wyczyścić i odkarmić. Tym bardziej, że psy zachowują się swobodnie oraz przyjaźnie, są spokojne i sypiają na czystej ściółce w boksach po dwa, trzy zwierzęta. Poza tym, schronisko to nieustannie podlega kontrolom nie tylko instytucji, ale jest też pod „obstrzałem” jego przeciwników, co jasno wynika z przekazu właściciela, który podobnie jak kontrolujący wstrząśnięty jest skalą nienawiści i nieuzasadnionych merytorycznie ataków – komentuje dr Dariusz Stokwiszewski.

źródło: informacja prasowa .Nowoczesna

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: