Co powstanie na Warszawskim Przedmieściu? „Mieszkańcy są zaniepokojeni planami zagospodarowania”

Radny Bartosz Czechowski zwrócił się do prezydenta Kutna, aby ten zajął stanowisko w sprawie ewentualnej budowy parkingu przy ul. Warszawskie Przedmieście. –Mieszkańcy są zaniepokojeni tymi planami zagospodarowania – komentuje miejski rajca.

- R E K L A M A -

W imieniu mieszkańców bloku Warszawskie Przedmieście 8 i 10 zwracam się o odpowiedź względem całokształtu inwestycji w obrębie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kutnie. Chodzi o inwestycje parkingu, a konkretnie zagospodarowanie tego terenu. Czy w planie zakłada się drogę dojazdową od strony Warszawskie Przedmieście 10 wzdłuż bloku od strony balkonów? W tej chwili jest tam teren zielony i parking na 14 pojazdów, który jest dzierżawiony – napisał w interpelacji radny Bartosz Czechowski.

Jak relacjonuje radny, mieszkańcy są bardzo zaniepokojeni planami zagospodarowania, zwłaszcza, że projekt nie zyskał uznania w Kutnowskim Budżecie Obywatelskim.

- R E K L A M A -

Mieszkańcy obawiają się zbyt dużego natężenia ruchu w obrębie już i tak zlokalizowanych 2 urzędów, MOPS-u i Urzędu Skarbowego. Wnoszę do Pana Prezydenta o zajęcie stanowiska w tej sprawie – dodaje B. Czechowski.

Teren przy Warszawskim Przedmieściu, tuż obok MOPS
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: