Co się dzieje na oddziale covidowym w Kutnie? Mocne i poruszające słowa ordynatora

– Brak fizycznego kontaktu z rodziną, brak możliwości opuszczenia oddziału, widok ludzi walczących o każdy oddech, śmierć zaglądająca w oczy niemal każdemu – pobyt na oddziale covidowym to traumatyczne przeżycie dla personelu i pacjentów. Takie wypowiedzi jak premiera o prywatnej służbie zdrowia, wiatru w skrzydła nie dodają, a tego wiatru tak nam wszystkim teraz potrzeba – mówi dr Radosław Kręcki, dyrektor Oddziału Kardiologii w Kutnie, należącego do Grupy Scanmed.

- R E K L A M A -

Oddział kardiologii, którym pan kieruje, w listopadzie 2020 roku został przekształcony w oddział covidowy, a konkretnie w odział obserwacyjno-zakaźny II stopnia referencyjności. Czy ta nagła zmiana profilu była trudna?

Dr hab. n. med. Radosław Kręcki, ordynator Oddziału Kardiologii w Kutnie: – Gotowość do przekształcenia oddziału w dedykowany do leczenia pacjentów z potwierdzoną infekcją SARS-CoV2 zgłosiliśmy w drugiej, wznoszącej fali pandemii tj. w drugiej połowie października 2020 roku. Była to dla nas bardzo trudna decyzja – z jednej strony musieliśmy wstrzymać wszelką planową diagnostykę kardiologiczną naszych pacjentów, przeorganizować w trybie pilnym strukturę naszego oddziału. Z drugiej nie mogliśmy stać obojętnie, co potwierdzało rosnące zapotrzebowanie na łóżka „covidowe”, apele władz, czy niespodziewana decyzja Urzędu Wojewódzkiego o przekształceniu całego Szpitala w Kutnie w Szpital Zakaźny. Decyzję Ministerstwa Zdrowia, o przekształceniu oddział w oddział obserwacyjno-zakaźny otrzymaliśmy 9 listopada 2020 roku, gotowi byliśmy dwa dni później.

- R E K L A M A -

Dzięki temu, że w Szpitalu w Kutnie mamy komfortowe zaplecze lokalowe, doposażyliśmy nasz 19- łóżkowy oddział w 6 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego. Tym samym zapewniamy możliwość niesienia pomocy pacjentom z Kutna i okolic znajdujących się w stanie zagrożenia życia. Mam tu na myśli zawały serca lub inne postacie niestabilności wieńcowej, także u pacjentów z realnym podejrzeniem infekcji SARS-CoV2. Do połowy marca 2021 przyjęliśmy do oddziału „covidowego” 115 pacjentów z potwierdzoną infekcją SARS-CoV2. Przeważają pacjenci z bardzo liczną współchorobowością, seniorzy, w większości powyżej 80. roku życia.

Jak pana zespół radzi sobie z tą trwającą już kilka miesięcy sytuacją, która nie tylko wymaga szczególnych procedur postępowania, ale przede wszystkim ogromnego wysiłku?

- R E K L A M A -

Przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na fakt skrajnego wyczerpania naszego zespołu, zarówno fizycznego jak i psychicznego. Opieka nad pacjentami z potwierdzoną infekcją SARS-CoV2 jest diametralnie odmienna od tej, do której przywykliśmy. Bardzo ograniczony kontakt z chorym, brak terapii o jednoznacznym, udokumentowanym profilu skuteczności, wysoki odsetek śmiertelności – wszystko to sprawia, że nasza kondycja psychiczna jest poważnie nadszarpnięta. Niemal codziennie rozmawiam ze swoim zespołem i wspólnie szukamy rozwiązań na rozładowanie atmosfery. Ze względów sanitarno-epidemilogicznych podzieliłem swój zespół na dwie ekipy rotujące się w systemie cotygodniowym. Jako ordynator jestem pod ogromnym wrażeniem pełnego zaangażowania zarówno zespołu lekarskiego jak i pielęgniarskiego, techników radiologii, personelu niższego szczebla. Obecnie, kiedy już wszyscy jesteśmy zaszczepieni, małymi krokami wycofujemy się z takiej organizacji pracy – mimo swoich walorów natury epidemiologicznej, wiązała się z potęgowaniem problemu przeciążenia zespołu.

Wiele osób zwraca uwagę, że COVID-19 sprawił, iż inne choroby odeszły na drugi plan. Państwo zajmują się szczególną grupą pacjentów, której leczenia nie można przesuwać na później. Czy udało wam się jakoś rozwiązać ten problem?

Jako główny cel w pierwszej fazie swojej działalności diagnostyczno-leczniczej pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem infekcji postawiliśmy sobie zapewnienie opieki kardiologicznej w regionie dla pacjentów w stanach zagrożenia życia. W tym celu przygotowaliśmy dodatkowo 6 łóżek intensywnego nadzoru kardiologicznego i wysłaliśmy sygnał do służb medycznych o gotowości do przyjmowania pacjentów bez potwierdzenia infekcji, ale z diagnozą ostrego zespołu wieńcowego. Bardzo szybko przekonaliśmy się, ku memu wielkiemu zaskoczeniu, jak trafna była ta strategia. Przez blisko 5 miesięcy pracy w odmienionych warunkach przyjęliśmy ponad 120 pacjentów z zawałami serca! W przebiegu dalszej diagnostyki tylko bardzo niewielka część okazała się zakażona wirusem SARS-CoV2 i wymagała przeniesienia do oddziału „covidowego”. Tak sprawne leczenie tych pacjentów nie byłoby możliwe, gdyby nie bliska współpraca z zaprzyjaźnionymi zespołami lekarskimi oddziałów internistycznych w Łęczycy i Łowiczu – mimo ogromnego deficytu właśnie takich łóżek w regionie, zawsze spotykaliśmy się z życzliwością z ich strony, za co pragnę w tym miejscu bardzo podziękować.

Walka o życie pacjentów z zakażeniem koronawirusem to konieczność zderzenia się z wieloma dramatycznymi historiami. Izolacja, utrudniony kontakt to trudna sytuacja nie tylko dla zespołu medycznego, ale i pacjentów. Jak ich wspieracie?

Pragnę zwrócić uwagę na niezwykle ważny aspekt i specyfikę oddziału – to skrajnie traumatyczne przeżycie nie tylko dla personelu, ale równie dla pacjentów. Pobyty w szpitalu są z reguły bardzo długie, średnio ok. 2 tygodni, ale zdarzają się pacjenci z licznymi powikłaniami poinfekcyjnymi, których leczyliśmy blisko miesiąc! Brak fizycznego kontaktu z rodziną, brak możliwości opuszczenia oddziału, widok pacjentów walczących o każdy oddech, śmierć zaglądająca w oczy niemal każdemu – wszystko to sprawia że w oddziale covidowym panuje bardzo przygnębiająca atmosfera. Rozgrywają się tam ogromne dramaty ludzkie. W zeszłym tygodniu hospitalizowaliśmy bardzo zżyte ze sobą małżeństwo z blisko 50-letnim stażem. Stan mężczyzny uległ gwałtownemu pogorszeniu, wymagał zaintubowania i podłączenia do respiratora. Po przekazaniu na OIT po 3 dniach zmarł – nie chcę nawet sobie wyobrażać co w tych momentach i obecnie czuje jego żona, która w dobrej kondycji fizycznej opuściła nasz oddział. Jako zespół medyczny (lekarsko – pielęgniarski) staramy się i jesteśmy zmuszeni leczyć nie tylko ciała, ale i dusze.

Czasami jednak niestety nie znajdujemy zrozumienia i wsparcia ze strony rodzin naszych pacjentów. Często nalegam na przyspieszenie wypisu pacjentów nie wymagających terapii tlenem, tak aby ten pewnie bardzo mozolny okres rekonwalescencji przebiegał już w domu, wśród najbliższych. Wiem, że niektóre rodziny mają o to do nas żal. Brakuje dialogu, za co przepraszam. Zdaje sobie sprawę, że u niektórych osób z mojego zespołu narasta frustracja, przemęczenie. Uczymy się z tym sobie radzić.

Jak pana zespół odebrał niedawne słowa premiera o zbyt małym zaangażowaniu prywatnej służby zdrowia w niesienie pomocy pacjentom z COVID-19?

Z poczuciem ogromnej krzywdy i niesprawiedliwości. Osobiście staram się o tym nie myśleć. Z pewnością takie wypowiedzi wiatru w skrzydła nie dodają, a tego wiatru tak nam wszystkim teraz potrzeba! Mimo wszystko patrzę na przyszłość z optymizmem, liczę że za chwilkę wejdziemy w zstępującą fazę trzeciej fali pandemii co pozwoli mi niezwłocznie podjąć starania o zakończenie leczenia pacjentów z COVID-19.

Dr hab. n. med. Radosław Kręcki jest dyrektorem departamentu kardiologii Grupy Scanmed oraz ordynatorem Oddziału Kardiologii w Kutnie. To specjalista chorób wewnętrznych oraz kardiologii. W 2009 r. uzyskał tytuł doktora nauk medycznych, a w 2013 r. doktora habilitowanego nauk medycznych w dziedzinie kardiologii. Posiada prestiżowy tytuł FESC przyznawany w ramach przynależności do Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Jest członkiem klubu 30 PTK, Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (w kadencji 2017-2019 zasiadał w Zarządzie Towarzystwa). Główne zainteresowania zawodowe to kardiologia interwencyjna oraz niewydolność serca. Jest autorem lub współautorem ponad 40 publikacji w renomowanych czasopismach kardiologicznych polskich i zagranicznych.

źródło: mat. prasowy Scanmed

dr Radosław Kręcki
- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: