reklama
reklama

Co to jest BHP? Nie ma jasnej odpowiedzi na to pytanie

Bezpieczeństwo i higiena pracy to bardzo rozbudowana dziedzina wiedzy. Jej rozkwit wiąże się nierozerwalnie wraz z rozwojem ustawodawstwa w tym zakresie i ochroną praw pracownika. Dzięki temu możemy z ogromnym poczuciem bezpieczeństwa przychodzić każdego dnia do swojego zakładu. Oczywiście BHP to nie tylko przepisy. Wolimy mówić o tym jako o specyficznym podejściu do życia. Bo przecież bezpiecznie i higienicznie warto jest funkcjonować zawsze i wszędzie. Skupmy się jednak w poniższym tekście wyłącznie na aspektach prawnych i legalizacyjnych. Gdzie się powinno przeprowadzać szkolenie BHP i jak często? Które ustawy podejmują tę tematykę? Kto może prowadzić takie szkolenia i komu grozi kara za uchybienia? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania tutaj.

- R E K L A M A -

Szkolenia BHP dla pracowników – czy są obowiązkowe?

Zacznijmy od podstaw. Zdecydowanie tak. Żadna osoba nie może rozpocząć pracy, jeśli uprzednio nie odbyła stosownego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Mówimy tutaj o tak zwanym wstępnym szkoleniu i odbywa się ono zawsze w dniu podpisania umowy. Szkolenie okresowe z zakresu BHP odbywa się w zależności od pełnionej funkcji. Robotnik najbardziej narażony na utratę zdrowia i życia będzie je odbywać raz na dwanaście miesięcy. Pozostałe osoby raz na trzy lata. Ważne jest także to, że pierwsze szkolenie okresowe występuje zawsze nie później niż rok od zatrudnienia i trwa osiem godzin. Jest to obligatoryjne. Szczegółowe zawody i okres szkoleń zawarto w rozporządzeniu ministra gospodarki i pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wybierz usługi BHP dla firm → https://www.tarbonus.pl/pl/kontakt/5-oddzia-warszawa/

- R E K L A M A -

Jaki akt prawny reguluje obowiązki pracodawcy w zakresie BHP? Lista jest dość długa

Jest wiele ustaw i rozporządzeń mówiących o BHP w miejscu pracy. Już wspominaliśmy o rozporządzeniu w sprawie szkoleń BHP, dodatkowo warto zapoznać się z artykułem art. 207. paragraf 2. Kodeksu Pracy, który mówi o ogólnym zapewnieniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla zatrudnionych. Nie bez znaczenia jest także ustawa o dozorze technicznym, Społecznej Inspekcji Pracy czy też Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W każdym dokumencie ustawodawca odnosi się do innych aspektów BHP, ich znajomość jest konieczna do uniknięcia wypadków i kar za niedopatrzenia. 

Finansowe konsekwencje nieprzestrzegania zasad BHP mogą być dotkliwe. Mówi o nich Kodeks Pracy w artykule 283, paragraf 1. Przepis mówi jasno – kto miał zatroszczyć się o bezpieczeństwo pracowników, a tego nie zrobił, podlega karze do trzydziestu tysięcy złotych. Kodeks Karny wskazuje także, że ten, kto sprowadza niebezpieczeństwo epidemiologiczne, podlega karze ograniczenia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat. Co jest niezwykle istotne w erze pandemii koronawirusa.

- R E K L A M A -

BHP w pracy – czy tylko pracodawca zmuszony jest do przestrzegania?

Oczywiście, że nie, także pracownicy są do tego zobligowani. Mówi o tym wprost artykuł 211. Kodeksu Pracy. Osoba zatrudniona ma obowiązek znać przepisy i zasady panujące w jego zakładzie. Ma się do nich także stosować. Wytyczne w ustawie nie są jednak wyczerpane, więc można je uzupełniać regulaminem miejsca pracy i szczegółowymi wytycznymi. Jednak nic nie zastąpi zdrowego rozsądku. W sferze BHP już wspominaliśmy, że jest to ogólne podejście do życia, które procentuje na wielu obszarach. Jeżeli jako pracownik widzisz niebezpieczeństwo, nie masz obowiązku pracować dalej, a wręcz powinieneś zgłosić zagrożenie w trybie pilnym do swoich przełożonych. Pamiętaj, że twoje zdrowie i życie jest zdecydowanie bardziej cenne niż wypełnienie dziennej normy. Oczywiście po usunięciu niedogodności pracownik ma obowiązek wrócić do pracy.

Kto może prowadzić szkolenia BHP? Odpowiedź zawarta jest w wytycznych ustawodawcy

Do 2007 roku szkolenia BHP mogły przeprowadzać jedynie ośrodki oświatowe. Ograniczało to działalność jednoosobowych specjalistów. Jednak od tego czasu przepisy się zmieniły i w tym momencie każdy prowadzący działalność szkoleniową z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy jest uprawniony do świadczenia takich usług. Ponadto do takich działań uprawnieni są pracodawcy. Dodatkowo ustawodawca zaznacza w rozporządzeniu szczegółowo jak powinno odbywać się takie szkolenie. Rozróżnia to ponadto na instruktaż stanowiskowy i ogólny. Detale dostępne są w dzienniku ustaw, a w szczególności w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 2004 roku.

Czy szkolenie BHP zwalnia z odpowiedzialności za wywołane szkody?

Oczywiście, że nie – szkolenie jest obowiązkiem pracodawcy i przywilejem pracownika. Szczegółowe wytyczne dotyczące zagrożeń mają pomóc zatrudnionemu w określeniu zagrożeń w miejscu wykonywania jego zawodu. Ma mieć także świadomość ryzyk, które mogą wynikać z jego błędów. Czasem jednak jest tak, że pomimo wiedzy przekazanej na szkoleniu i dopełnieniu wszelkich wymogów przez pracodawcę wypadki nadal się zdarzają. Niestety powodem zwykle jest czynnik ludzki, błąd w obsłudze maszyny, lub osoby trzecie. Dlatego powtarzamy, BHP to nie tylko służbowy obowiązek i wzmianka w przepisach. To przede wszystkim sposób myślenia i unikania niebezpieczeństw.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: