Co to jest karta stałego pobytu studenta i jak ją uzyskać

Studenci nie mają łatwo. Nie tylko kolokwia i egzaminy, ale zanim student jeszcze podejmie naukę musi na wymarzoną uczelnię się dostać. Czy to wszystko? Dla Polaków – tak, dla obcokrajowców – nie. Obcokrajowiec marzący o nauce w szkole wyższej w Polsce musi uzyskać kartę stałego pobytu dla studenta. Jakie uprawnienia daje karta stałego pobytu studenta?

- R E K L A M A -

Kiedy student potrzebuje karty stałego pobytu?

Student, który pochodzi z kraju nienależącego do UE bądź strefy Schengen, aby uczyć się na polskiej uczelni wyższej musi otrzymać kartę stałego pobytu dla studenta. Jeżeli nie czujesz się na siłach, aby samemu o to zawalczyć, może pomóc Ci strona https://latwy-start.pl/service/karta-pobytu-student/. W ostatnim czasie naukę chcieliby podjąć w Polsce Ukraińscy studenci – ich także dotyczy karta stałego pobytu.

Karta stałego pobytu wydawana jest na naukę na studiach licencjackich, magisterskich uzupełniających, jednolitych magisterskich albo doktoranckich. Celem uzyskania karty stałego pobytu przez studenta-obcokrajowca powinno być rozpoczęcie albo kontynuowanie studiów stacjonarnych wyższych lub studiów doktoranckich. Odnosi się to także do sytuacji, gdy są one kontynuacją lub uzupełnieniem studiów podjętych przez studenta-obcokrajowca na terenie innego państwa członkowskiego UE.      

- R E K L A M A -

Zatem, studenci z kartą stałego pobytu mogą bez przeszkód oddawać się nauce. Czy mogą pracować? Tak, gdyż w karcie pobytu widnieje adnotacja: „Student” i na tej podstawie uprawnieni są do podjęcia zatrudnienia w trakcie trwania studiów. Należy wspomnieć, że karta stałego pobytu dla studenta obejmuje naukę, a zatem jest to legalizacja jego pobytu na czas trwania studiów.

Na jakie okresy wydawana jest karta stałego pobytu dla studenta?

Pierwsze zezwolenie na pobyt studenta w Polsce wydawane jest na okres 15 miesięcy. W przypadku, gdy okoliczność, będąca podstawą do ubiegania się o zezwolenie, uzasadniona jest na pobyt przez krótszy niż 1 rok, pierwsze zezwolenie udziela się na czas trwania roku akademickiego lub studiów, przedłużone o 3 miesiące.

- R E K L A M A -

Studenci kontynuujący studia, mogą uzyskać kartę na cały okres studiów, ale nie dłuższy niż 3 lata. A zatem, dla studentów pierwszego roku kartę wydaje się na 15 miesięcy, a dla studentów kolejnych lat – na czas do 3 lat.

Ważną informacją jest fakt, iż Wojewoda może odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt związany z nauką oraz może cofnąć kolejne zezwolenie na pobyt studenta w Polsce, gdy student-obcokrajowiec nie zaliczył roku studiów w określonym terminie.

materiał partnera

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: