Co z budową sieci kanalizacyjnej na Al. ZHP?

Nadal nie wiadomo, kto i kiedy wybuduje sieć kanalizacji deszczowej przy Al. ZHP, która ma sprawić, że problem z notorycznymi zalaniami w tej części Kutna odejdzie w niepamięć.

- R E K L A M A -

W imieniu mieszkańców ul. Aleja ZHP zwracamy się z prośbą o definitywne rozwiązanie problemów związanych z zalewaniem wodą tej ulicy i piwnic bloków podczas nawalnych opadów deszczu. Problem ten nasila się od kilku lat w wyniku intensywnej urbanizacji i budowania coraz większej ilości terenów utwardzonych w osiedlach mieszkaniowych. Był on wielokrotnie zgłaszany w poprzedniej kadencji Rady Miasta przez radnych KWW Zbigniewa Burzyńskiego. Jako pierwszy etap inwestycji został wykonany projekt techniczny i uzyskano pozwolenie na budowę. Budowa nie została rozpoczęta z uwagi na założenie, iż powinna być prowadzona równocześnie z Zieloną Osią Miasta – pisali w sierpniowej interpelacji radni Tomasz Rędzikowski i Mariusz Sikora.

Miasto przychyliło się do inwestycji i ogłoszono przetarg. Niestety, wciąż nie wyłoniono wykonawcy.

- R E K L A M A -

W dniu 25 października 2019 roku zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wylotem do rzeki Ochni w al. ZHP w Kutnie”. Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę odstąpił od podpisania umowy na wykonanie zadania. Kolejna oferta z najniższą ceną przewyższała o 170 tys. zł kwotę, którą Miasto zamierzało przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Miasto planuje ponownie ogłosić postępowanie przetargowe na to zadanie, tak aby wiosną rozpocząć realizację zadania – poinformowało nas biuro prasowego UM Kutno. ▪

reklama

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: