Jak wygląda obecnie budżet miasta? Prezydent Burzyński przekazał ważne dane

Dziś w Urzędzie Miasta Kutno odbyła się konferencja władz Miasta Róż poświęcona bieżącym sprawom. Mówiono między innymi o trwających inwestycjach, a także podsumowano miejski budżet za pierwszy kwartał.

- R E K L A M A -

Z dziennikarzami spotkali się prezydent Kutna Zbigniew Burzyński oraz jego zastępcy Jacek Boczkaja i Zbigniew Wdowiak, a także Joanna Brylska, kierownik biura prasowego Urzędu Miasta Kutno.

Wykonanie budżetu Miasta Kutno w I kwartale br. przebiegało następująco:

Dochody zostały zrealizowane w wysokości ponad 62 mln zł, co stanowiło25 % planu z tego: prawie 62 mln zł to zrealizowane dochody bieżące i stanowiły one 29 % planu oraz dochody majątkowe to 522 tys., które pochodziły z gospodarki nieruchomościami. Jak dodają władze miasta, zaplanowane dotacje w ramach Polskiego Ładu w I kwartale nie wpływały.

W ramach realizacji dochodów na uwagę zasługuje wykonanie w następujących źródłach:

- R E K L A M A -

– wpływy z Aquaparku Kutno – wykonanie ponad 26 % planu tj. ponad 1 mln 310 tyś zł,
– podatek od nieruchomości od os. prawnych – wykonanie ok. 26 % planu tj. ponad 12 mln 180 tyś zł,
– podatek od śr. transportowych od os. prawnych – wykonanie ok. 55 % planu tj. ponad 1 mln 40 tyś zł,
– podatek od nieruchomości od os. fizycznych – wykonanie ponad 34 % planu tj. ponad 3 mln 138 tyś zł,
– podatek od śr. transportowych od os. fizycznych – wykonanie ponad 34 % planu tj. ponad 238 tyś zł,
– podatek od spadków i darowizn – wykonanie ponad 133 % planu tj. ponad 532 tyś zł.

Dochody z PIT i CIT przebiegały proporcjonalnie do upływu czasu i wpłynęły z budżetu państwa w równo 25 % planu.

- R E K L A M A -

Jak podkreślał prezydent Zbigniew Burzyński, to, co niepokoi wszystkie samorządy, to kwota zrealizowanych dochodów z PIT, która w naszym Mieście kształtowała się w minionych latach następująco:

– w roku 2020 – 47 489 610,00 zł – (I kwartał) 10 mln 262 tys. zł,

– w roku 2021 – 53 917.813,00 zł – (I kwartał) 11 mln 144 tys. zł,

– w roku 2022 – 52 467 892,44 zł (I kwartał) 11 mln 542 tys. zł,

– w roku 2023 (I kwartał) 10 mln 884 tys. zł.

– Przytoczone ze sprawozdań dane finansowe pokazują jednoznacznie, iż wykonanie dochodów z PIT cofnęło niemal się do poziomu lat 2020 – 2021, co stanowi znaczący problem biorąc pod uwagę rosnące w wskutek inflacji wydatki bieżące budżetu – zauważa prezydent.

Wydatki Miasta zostały zrealizowane w kwocie prawie 60 mln zł i stanowiło 21 % planu z tego:

– ponad 56 mln to zrealizowane wydatki bieżące i stanowiło to 25 % plan,

– natomiast wydatki majątkowe to ponad 3 mln zł, które są związane głównie z realizacją zadań kontynuowanych, których przebieg odbywa się z zgodnie z planem.

Co warte odnotowania, Miasto Kutno pozyskało dofinansowanie na zadanie budowa ulic Czereśniowej i Bocznej z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości ok. 1 mln 348 tyś zł. Podpisanie umowy planowane jest w dniu 28 kwietnia w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.

własne/Urząd Miasta Kutno- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: