reklama
reklama

Co z Nocną Pomocą Lekarską? Ważny komunikat kutnowskiego szpitala

W najbliższych dniach kutnowski szpital zostanie przekształcony w placówkę covidową. Mieszkańcy często pytali, co z Nocną i Świąteczną Opieką Zdrowotną w takiej sytuacji.

O sprawie rozmawiano między innymi podczas wczorajszych obrad Rady Powiatu Kutnowskiego. Dziś wszystko jest już jasne, bowiem oficjalny komunikat w tej sprawie wydał prezes Kutnowskiego Szpitala Samorządowego.

- R E K L A M A -

– Zarząd Kutnowskiego Szpitala Samorządowego informuje, że mając na względzie uzasadnioną potrzebę zachowania ciągłości funkcjonowania nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, świadczenia opieki zdrowotnej nadal będą realizowane w siedzibie KSS-u w tej samej lokalizacji i pozostają niezmienione w tym zakresie – informuje Andrzej Pietruszka, prezes kutnowskiego szpitala.


Decyzją wojewody łódzkiego, kutnowski szpital samorządowy od 30 października będzie szpitalem zakaźnym.

W kutnowskiej placówce pojawi się 241 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 6 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej

- R E K L A M A -

Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji Wojewody Łódzkiego, 9 października wojewoda polecił Kutnowskiemu Szpitalowi Samorządowemu Sp. z o.o. w okresie od 10 października 2020 do odwołania, realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 29 łóżek izolacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2.

Z uwagi na obecną dynamikę zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz wzrastające zapotrzebowanie w zakresie leczenia pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19, w ślad za analizą potencjały organizacyjno-technicznego Kutnowskiego Szpitala Samorządowego za celowe uznano przekształcenie podmiotu leczniczego z dniem 30 października 2020 w placówkę II poziomu zabezpieczania oraz zwiększenie ogólnej liczby łóżek dedykowanych leczeniu COVID-19.

- R E K L A M A -

„Za zmianą decyzji Woj. Łódzkiego z dnia 9 października 2020 przemawia niewątpliwie interes społeczny, polegający na konieczności udzielania jak najszybszej pomocy osobom z zagrożeniem zdrowia i życia, w tym przede wszystkim potrzeba podjęcia adekwatnych działań celem zapobiegania oraz zwalczania epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2” – czytamy w dokumencie podpisanym przez wojewodę łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: