reklama
reklama

Co z oddłużeniem kutnowskiego szpitala? Ministerstwo odpowiada

Ministerstwo Zdrowia odpowiedziało na interpelację posła Dariusza Jońskiego w sprawie kutnowskiego szpitala.

- R E K L A M A -

W swoim piśmie D. Joński zawarł kilka pytań, między innymi czy i kiedy możliwe jest przyznanie dodatkowych środków na funkcjonowanie szpitala, w tym zwiększenie ryczałtu NFZ.

Odpowiada – upoważnienia Ministra Zdrowia – Podsekretarz Stanu Janusz Cieszyński:

„Sposób rozliczania i zapłaty za udzielone świadczenia reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Wartość ryczałtu dla danego świadczeniodawcy wylicza się według wzoru wskazanego w ww. rozporządzeniu. Kryteria, według których wyliczany jest ryczałt dla podmiotu leczniczego są jednakowe i wspólne dla wszystkich szpitali zakwalifikowanych do PSZ. W związku z powyższym Łódzki OW NFZ ustali ryczałt dla podmiotów leczniczych do końca marca br., który będzie obowiązywał od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

- R E K L A M A -
reklama

Przyznanie dodatkowych środków na funkcjonowanie Kutnowskiego Szpitala Samorządowego będzie uzależnione od liczby wykonanych świadczeń w ramach ryczałtu w systemie PSZ oraz od środków będących w dyspozycji Łódzkiego OW NFZ określonych w planie finansowym oddziału na 2020 rok.”

Poseł Joński pytał także, czy i jakie zostaną podjęte działania zmierzające do oddłużenia kutnowskiej lecznicy. Co na to ministerstwo?

- R E K L A M A -

„Brak jest przepisu powszechnie obowiązującego prawa, na podstawie którego Minister Zdrowia mógłby przekazać środki finansowe na pokrycie zobowiązań finansowych podmiotów leczniczych, innych niż podmioty lecznicze, dla których Minister Zdrowia jest podmiotem tworzącym. Przedmiotowy szpital jest spółką prawa handlowego, w związku z czym w zakresie gospodarki finansowej podmiot ten działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych” – wyjaśnia J. Cieszyński.

reklama

reklama

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: