Co z ogródkami gastronomicznymi w centrum miasta? Jest komunikat UM Kutno

Czy w centrum Miasta Róż pojawi się więcej ogródków gastronomicznych? Kutnowski magistrat informuje o kolejnym przetargu na takie miejsca.

- R E K L A M A -

„Tylko do 8 maja można składać wnioski o dzierżawę miejsca na funkcjonowanie sezonowych ogródków gastronomicznych. o rozpatrzeniu wniosków złożonych na ogłoszenie z dnia 13 kwietnia 2023 roku do dzierżawy z przeznaczeniem na funkcjonowanie sezonowych ogródków gastronomicznych na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego pozostały trzy miejsca oznaczone numerami 1, 2 i 3” – mówi Kamil Klimaszewski z biura prasowego Urzędu Miasta Kutno.

Wnioski o dzierżawę tylko jednego z wyznaczonych miejsc można składać – w terminie do dnia 8 maja 2023 roku, do godz. 12:00.

- R E K L A M A -

Wnioski o dzierżawę są dostępne na stronie internetowej : https://um.kutno.pl/ogloszenie/drugie-ogloszenie-dot-sezonowych-ogrodkow-gastronomicznych

Ogródek powinien spełniać wymogi określone w Zarządzeniu Nr 78/2023 Prezydenta Miasta Kutno z dnia 12.04.2023 r. w sprawie ustalenia wytycznych dotyczących funkcjonowania sezonowych ogródków gastronomicznych w obszarze historycznego centrum Miasta Kutno.
Czynsz dzierżawny za 1 m2 terenu wynosi 6 zł w skali miesiąca plus podatek VAT 23%.

- R E K L A M A -

O dzierżawę nie mogą się ubiegać osoby posiadające nieuregulowane zobowiązania finansowe wobec miasta. W sytuacji, o ile o dzierżawę danego miejsca będzie ubiegało się kilka osób spełniających powyższe kryterium – przydział miejsca do dzierżawy nastąpi w drodze losowania.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa Urzędu Miasta Kutno, pokój 210A telefon 24 – 2531249.

(UM Kutno)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: