Co z połączeniami kolejowymi na trasie Włocławek-Kutno? Poseł Woźniak interweniuje

W związku ze zlikwidowaniem osobowych połączeń kolejowych na trasie Włocławek – Kutno, Pan Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak podjął interwencję na rzecz mieszkańców powiatów dotkniętych tą złą decyzją u Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz w Ministerstwie Infrastruktury – informuje Janusz Kołodziejski, dyrektor biura poselskiego Tadeusza Woźniaka.

W związku ze zlikwidowaniem osobowych połączeń kolejowych na trasie Włocławek – Kutno, Pan Poseł na Sejm RP Tadeusz Woźniak podjął interwencję na rzecz mieszkańców powiatów dotkniętych tą złą decyzją u Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Łódzkiego oraz w Ministerstwie Infrastruktury – informuje Janusz Kołodziejski, dyrektor biura poselskiego Tadeusza Woźniaka.

- R E K L A M A -

Pan Poseł otrzymał odpowiedź od Marszałka Województw Łódzkiego z dnia 28 stycznia, który także oczekuje na wyjaśnienia i na ostateczne stanowisko Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych na odcinku Kutno – Włocławek przez to Województwo.

Minister właściwy do spraw transportu, jako organizator międzywojewódzkich i międzynarodowych połączeń kolejowych poinformował Posła, iż wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnych społeczności, które zostały pozbawione kolejowych połączeń wojewódzkich zapewniających dojazd i powrót do/z pracy, uzgodnił postój dwóch pociągów dalekobieżnych na stacji Warlubie, w celu zastąpienia zawieszonych połączeń wojewódzkich. W związku z powyższym na ww. stacji od 14 marca br. zatrzymywał się będzie :

- R E K L A M A -
  • Pociąg IC „Pomorzanin” relacji Gdynia Gł. – Wrocław Gł.
  • Pociąg IC „Bałtyk” relacji Gdynia Gł. – Poznań Gł.

Do tej pory Poseł Tadeusz Woźniak nie otrzymał odpowiedzi od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, mimo iż zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora: „Organy i jednostki, wymienione w ust. 1. wobec których poseł lub senator podjął interwencję, są obowiązane najpóźniej w ciągu czternastu dni powiadomić posła lub senatora o stanie rozpatrywania sprawy i w terminie uzgodnionym z posłem lub senatorem ostatecznie ją załatwić”.

Poseł Tadeusz Woźniak dalej będzie zabiegał o przywrócenie zlikwidowanych połączeń kolejowych, gdyż chce przeciwdziałać wykluczeniu komunikacyjnemu, na które naraża mieszkańców Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Poseł niejednokrotnie podejmował różne interwencje w sprawie poprawy oferty przewozów kolejowych.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: