Co z przejazdem pod wiaduktem na Józefowie? Posłanka z Kutna interweniuje

Wciąż nie wiadomo, kiedy uruchomiony zostanie przejazd pod wiaduktem na Józefowie, ani kiedy znikną utrudnienia na Troczewskiego. Interwencję w sprawie uciążliwych dla kutnian remontów podjęła posłanka Paulina Matysiak.

Remont ważnego dla Kutna wiaduktu kolejowego w ciągu ulic Józefów i Warszawskie Przedmieście trwa od czerwca 2021 i wiąże się z dużymi utrudnieniami, bo z użytku wyłączona jest jezdnia pod nim. Droga łączy miasto ze strefą przemysłową. W związku z sytuacją posłanka Paulina Matysiak poprosiła prezesa zarządu PKP PLK o wyjaśnienia w sprawie.

- R E K L A M A -

Spółka umywa ręce?

W piśmie skierowanym do spółki parlamentarzystka zwraca uwagę na problemy komunikacyjne na linii władze Kutna — PKP PLK.

– Z uzyskanych informacji wynika, że w drodze porozumienia za przebudowę odcinka drogi miała być odpowiedzialna spółka kolejowa, natomiast miasto miało zająć się przebudową pozostałej części drogi. Jak się niedawno okazało, PKP PLK odcięły się od tych ustaleń i przedstawiają ich inną interpretację. Dla władz Kutna, które koszt przebudowy wyliczyły na około 20 milionów złotych, jest to sytuacja trudna do przyjęcia – komentuje P. Matysiak.

- R E K L A M A -

Posłanka poprosiła prezesa PKP PLK o kopię porozumienia oraz o uzasadnienie decyzji o niewywiązaniu się z ustaleń. O odpowiedzi poinformujemy.- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: