Co z remontem sali gimnastycznej w „Piątce”? Miasto odpowiedziało radnym

Nie będzie na razie remontu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Kutnie. Z wnioskiem o pilną interwencję w sprawie stanu obiektu zwrócili się radni Michał Łucki i Robert Stępniewski. Miasto przeprowadziło ocenę stanu technicznego sali i nie wykazano żadnych uchybień.

- R E K L A M A -

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zabezpieczenie w przyszłorocznym budżecie pieniędzy niezbędnych do przeprowadzenia generalnego remontu sali gimnastycznej wraz z dachem przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Łęczyckiej 11. Po ostatniej wizycie z komisją Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji w tej szkole i po rozmowie z panem dyrektorem uważamy, że obecny stan dachu, jak i sali odbiega od standardów obowiązujących w placówkach edukacyjnych i wymaga generalnego remontu. Jesteśmy przekonani, że przeprowadzenie kompleksowego remontu sali gimnastycznej stanie się bardzo istotnym korkiem progresu jakościowego tej placówki, Prosimy o priorytetowe potraktowanie naszej prośby i realizację niniejszego zadania w przyszłym roku budżetowym, dlatego, że życie i zdrowie uczniów jest rzeczą najważniejszą – napisali w interpelacji radni Robert Stępniewski i Michał Łucki.

reklama

Do pisma radnych ustosunkował się Zbigniew Wdowiak, zastępca prezydenta Miasta Róż.

- R E K L A M A -

Wszystkie obiekty szkół i przedszkoli działających na terenie miasta Kutna spełniają wszelkie standardy obowiązujące w instytucjach edukacyjnych oraz zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, co znajduje potwierdzenie w opiniach i protokołach kontroli przeprowadzanych przez upoważnione służby, tj. wewnątrzszkolną komisję, inspekcję sanitarną, straż pożarną, kuratorium oświaty i inspekcję pracy. Dla przykładu, w protokole kontroli obiektów SP nr 5 z dnia 30 sierpnia 2019, Komisja powołana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, stwierdza, cytuję: „… że na terenie obiektów należących do SP nr 5 nie stwierdzono występujących zagrożeń dla życia i zdrowia osób korzystających z tych obiektów. Ponadto komisja uznaje, że na terenie obiektów należących do SP nr 5 są zapewnione bezpieczne i higieniczne warunku pobytu uczniów w szkole” – komentuje Zbigniew Wdowiak, zastępca prezydenta Kutna.

reklama

Po interpelacji radnych, prezydent zlecił przeprowadzenie oceny stanu technicznego sali gimnastycznej. Jak się okazuje, obiekt nie wymaga remontu.

- R E K L A M A -

W odniesieniu do stanu sali gimnastycznej wraz z dachem, będącej w zarządzie Szkoły Podstawowej nr 5 w Kutnie, prezydent Kutna, dodatkowo po Panów interpelacji, zlecił przeprowadzenie oceny stanu technicznego tejże sali gimnastycznej, bo również uważamy, że życie i zdrowie uczniów i nauczycieli jest rzeczą najważniejszą. Oceny takiej dokonano w dniu 5 grudnia 2019 roku. W jej konkluzji można przeczytać, iż stan techniczny i wizualny sali gimnastycznej jest dobry i nie wymaga na chwilę obecną remontu. W przyszłości należy rozważyć, po kolejnym przeglądzie wykonanym w następnym roku, konserwację (remont) sali gimnastycznej – wyjaśnia Z. Wdowiak.

reklama

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: