reklama
reklama

Co z terenem przy „Staszicu”? Miasto pisze do Starostwa Powiatowego

Miasto zwróciło się do Starostwa Powiatowego w sprawie zaniedbanego terenu przy ul. Oporowskiej, niedaleko warsztatów „Staszica”. To pokłosie interpelacji Mariusza Sikory, przewodniczącego Rady Miasta Kutno.

- R E K L A M A -

W związku z licznymi sygnałami mieszkańców przemieszczających się na odcinku od ul. Oporowskiej do ul. Olimpijskiej, zwracam się z prośbą o podjęcie działań zobowiązujących właściciela terenu położonego przed budynkiem Warsztatów Szkolnych Zespołu Szkół nr 1 w im. St. Staszica do uporządkowania nawierzchni i wyznaczenia pasa pieszego – interweniuje Mariusz Sikora, przewodniczący Rady Miasta Kutno.

Zdaniem Sikory teren nie spełnia podstawowych zasad bezpieczeństwa przemieszczających się tam ludzi. Nawierzchnia ma być popękana, płytki chodnikowe są pozarywane.

- R E K L A M A -

Powoduje to obawy mieszkańców o skręcenie kończyn dolnych czy przewrócenie się. Taka sytuacja skutkuje również brakiem możliwości przejścia na niektórych odcinkach po deszczu z powodu pojawiania się dużych kałuż – uważa M. Sikora.

Przewodniczący Rady Miasta zwraca również uwagę na to, że teren często jest traktowany jak parking.

- R E K L A M A -

Teren ten jest nagminnie zastawiany pojazdami uczniów szkoły, w bardzo nieuporządkowany sposób, a poruszanie się po nim samochodami często zagraża bezpieczeństwu przechodniów, którzy nie mają wyznaczonego dla siebie terenu do poruszania się tamtędy – napisał w interpelacji Sikora.


Jak wnioskuje w dokumencie do władz miasta, należałoby tam przeprowadzić remont, a także wyznaczyć ciąg komunikacyjny dla pieszych.

Miasto skierowało pismo do właściciela terenu, czyli Starostwa Powiatowego w Kutnie.

W związku z interpelacją Mariusza Sikory, przewodniczącego Rady Miasta Kutno oraz licznymi uwagami mieszkańców odnośnie złego stanu terenu położonego przy ul. Oporowskiej zwracam się z prośbą o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Teren ten stanowi własność Powiatu Kutnowskiego, a jego stan techniczny od wielu lat wymaga przeprowadzenia pilnego remontu w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób z niego korzystających – interweniuje Jacek Boczkaja, zastępca prezydenta Kutna. – Proszę o rozpatrzenie możliwości wykonania remontu i uporządkowania w/w terenu oraz przekazanie informacji o podjętych działaniach w tym zakresie.


- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: