reklama
reklama

"Czyste Powietrze" w gminie Kutno. Można otrzymać dofinansowanie na…

Gmina Kutno, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, zawarła porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w zakresie przyjmowania i weryfikacji wniosków składanych w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”. Co to oznacza dla mieszkańców naszego regionu?

- R E K L A M A -

W ramach zawartego Porozumienia Gmina jest uprawniona do podejmowania działań doradczych dla mieszkańców, przygotowania wniosków wraz z Wnioskodawcami pod kątem wymagań określonych w Programie, wstępnej ich weryfikacji oraz do pomocy Wnioskodawcy przy wypełnianiu wniosku o płatność. Głównym założeniem Programu „Czyste Powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych – komentuje Justyna Jasińska, wójt gminy Kutno.

reklama

Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji i / lub pożyczki m.in. na:

- R E K L A M A -

· wymianę starych pieców i kotłów na paliwa stałe na nowe źródła ciepła,

· docieplenie przegród budowlanych,

- R E K L A M A -

· wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,

· zakup i montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

· zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii.

Wysokość udzielanej dotacji uzależniona jest od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy, maksymalna jej wysokość to 90 % kosztów kwalifikowanych zadania.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców do Urzędu Gminy Kutno, gdzie pracownicy merytoryczni w pokojach nr 2 i nr 33 udzielą wszelkich informacji lub do kontaktu telefonicznego pod nr (24) 384 – 89 – 04 lub pod nr (24) 384 – 89 – 02.

reklama

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: