reklama
reklama

Decyzja zapadła. Od dziś kutnowski szpital nie przyjmuje pacjentów

Od dziś do Kutnowskiego Szpitala Samorządowego aż do odwołania nie będą przyjmowani pacjenci. To pokłosie decyzji o stworzeniu w Kutnie szpitala zakaźnego.

Informacja o wstrzymaniu przyjęć pojawiła się dziś na oficjalnej stronie internetowej Kutnowskiego Szpitala Samorządowego. Podpisał się pod nią prezes Andrzej Pietruszka.

- R E K L A M A -

– Zarząd Kutnowskiego Szpitala Samorządowego sp. z o.o. w związku z przekształceniem podmiotu leczniczego w placówkę II poziomu zabezpieczenia dedykowaną pacjentom z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 informuje, iż od dnia 23 października 2020 roku do odwołania wstrzymuje przyjęcia pacjentów do Szpitala – informuje Prezes Zarządu KSS Andrzej Pietruszka.


Decyzją wojewody łódzkiego, kutnowski szpital samorządowy od 30 października będzie szpitalem zakaźnym.

W kutnowskiej placówce pojawi się 241 łóżek dla pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2, w tym 6 łóżek intensywnej terapii, z kardiomonitorem oraz możliwością prowadzenia tlenoterapii i wentylacji mechanicznej

- R E K L A M A -

Jak czytamy w uzasadnieniu decyzji Wojewody Łódzkiego, 9 października wojewoda polecił Kutnowskiemu Szpitalowi Samorządowemu Sp. z o.o. w okresie od 10 października 2020 do odwołania, realizację świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poprzez zapewnienie w podmiocie leczniczym 29 łóżek izolacyjnych dla pacjentów z podejrzeniem zakażenia SARS-CoV-2.

Z uwagi na obecną dynamikę zakażeń wirusem SARS-CoV-2 oraz wzrastające zapotrzebowanie w zakresie leczenia pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19, w ślad za analizą potencjały organizacyjno-technicznego Kutnowskiego Szpitala Samorządowego za celowe uznano przekształcenie podmiotu leczniczego z dniem 30 października 2020 w placówkę II poziomu zabezpieczania oraz zwiększenie ogólnej liczby łóżek dedykowanych leczeniu COVID-19.

- R E K L A M A -

„Za zmianą decyzji Woj. Łódzkiego z dnia 9 października 2020 przemawia niewątpliwie interes społeczny, polegający na konieczności udzielania jak najszybszej pomocy osobom z zagrożeniem zdrowia i życia, w tym przede wszystkim potrzeba podjęcia adekwatnych działań celem zapobiegania oraz zwalczania epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2” – czytamy w dokumencie podpisanym przez wojewodę łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: