PanoramaKutna.plPolitykaDlaczego PiS zagłosował na "NIE" w sprawie absolutorium? Mowa o potężnej wpadce i utracie 10 mln złotych

Dlaczego PiS zagłosował na „NIE” w sprawie absolutorium? Mowa o potężnej wpadce i utracie 10 mln złotych

Dlaczego radni Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciwko udzieleniu absolutorium prezydentowi Kutna? Ewa Rzymkowska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Kutno na sesji odczytała stanowisko swojego klubu radnych. Mówią w nim między innymi o „potężnej wpadce w 2019 roku” i apelują, aby władze Kutna „mierzyły siły na zamiary”.

-

Mając na uwadze politykę budżetową obecnych włodarzy miasta, zestawioną ze strategią rozwoju miasta Kutna na lata 2014-2020, a w szczególności efekty wykonania versus plan zadań inwestycyjnych za 2019 rok, pragniemy wskazać, iż jesteśmy przeciwni udzieleniu prezydentowi absolutorium z wykonania budżetu – mówiła podczas obrad Ewa Rzymkowska.

Treść oświadczenia klubu radnych Prawa i Sprawiedliwość:

-

„Wielokrotnie ostrzegaliśmy, iż wykonanie budżetu, składającego się z kilku dużych, pochłaniających ogromne nakłady finansowe okaże się niemożliwe”

-

„Po czasie okazuje się, że mieliśmy rację. Zrezygnowano z Zielonej Osi Miasta o łącznej wartości ponad 16,5 mln złotych. Odstąpiono od przebudowy Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej za prawie 22 mln złotych. Nie wykonano również skateparku nad Ochnią”.

„Pamiętajmy też, iż 2019 r. to potężna wpadka w postaci utraty 10 mln złotych dofinansowania na rewaloryzację Pałacu Saskiego, spowodowana fatalnym oszacowaniem możliwości odzyskania 70 procent substancji zabytkowej. Jak mówią mieszkańcy – gołym okiem było widać, że nawet połowa tego zabytku nie była zachowana”

„2020 rok to także czas swoistego resume, jeżeli chodzi o strategię rozwoju miasta, albowiem kończy się ona w tym roku. Wedle naszej wiedzy, zrealizowano jedynie połowę z zamierzonych przesięwzięć.”

„Pan prezydent mówił z przekąsem na ostatniej sesji o skoczni narciarskiej. Wypada nam natomiast zapytać: co z lądowiskiem dla samolotów, które było planowane w strategii na lata 2018-2020. Co dzieje się w sprawie boisk ze sztuczną trawą, krytymi kortami tenisowymi?”

„Kiedy pan prezydent zapowie powstanie programu „mieszkań dla młodych kutnian”, jeżeli do końca roku pozostało kilka miesięcy?”

„Panie prezydencie, mierzmy siły na zamiary i spojrzyjmy racjonalnie na otaczającą nas rzeczywistość”

-

Nie przegap: