reklama
reklama
reklama
reklama

Do 16 kwietnia możesz złożyć swój projekt do Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego!

Mieszkańcy swoje projekty mogą składać do 16 kwietnia 2018 roku za pośrednictwem strony internetowej (zachęcamy do zalogowania się na platformie) lub w wersji tradycyjnej, wypełniając papierowy formularz i składając go w kancelarii Urzędu Miasta.

Do każdego wniosku należy dołączyć listę poparcia 30 mieszkańców Kutna.

- R E K L A M A -

W przypadku składania wniosku przez osobę małoletnią (czyli taką, która nie ma ukończonych 18 lat) konieczne jest dołączenie zgody opiekuna prawnego.

Tak jak w ubiegłorocznej edycji do dyspozycji mieszkańców jest 1 mln zł – 800 tys. zł przeznaczonych zostaje na „duże” projekty, a 200 tys. zł – na „małe” projekty. Maksymalna wartość dużego projektu to 100 tys. zł, a małego – 25 tys. zł.
Składane projekty muszą być zadaniami należącymi do zadań własnych gminy oraz możliwe do realizacji w ciągu jednego roku budżetowego. Projekt musi być dostępny dla ogółu mieszkańców.

- R E K L A M A -

Swój projekt można skonsultować z urzędnikami.
Dyżury w pokoju 410 (Wydział Kultury, Promocji i Rozwoju Miasta): w marcu w każdą środę w godzinach 15:30-18:00 i w kwietniu w każdy poniedziałek i środę w godzinach 15:30-18:00. Zapraszamy!

WERYFIKACJA PROJEKTÓW

- R E K L A M A -

Weryfikacja formalna, merytoryczna i prawna złożonych projektów potrwa do 15 maja 2018 roku. W przypadku braków czy nieścisłości istnieje możliwość uzupełnienia projektów.

ZESPÓŁ DO SPRAW KUTNOWSKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Zadaniem Zespołu jest zatwierdzenie zaopiniowanych projektów do głosowania. Spotkanie Zespołu odbędzie się 17 maja 2018. Spotkanie będzie otwarte dla ogółu mieszkańców.

PROMOCJA PROJEKTÓW

Najważniejszym punktem związanym z promocją projektów jest Minifestiwal Projektów, który w tym roku odbędzie się 26 maja 2018 roku. Wszyscy projektodawcy są mile widziani ze swoimi pomysłami.

GŁOSOWANIE

Głosowanie odbędzie się w dniach 16-24 czerwca 2018 roku. Głosować można na karcie papierowej lub za pośrednictwem strony internetowej. Mieszkaniec miasta może oddać do 3 głosów na wybrane przez siebie projekty.
Punkty do głosowania, w których można będzie pobrać papierową kartę (mieszkaniec może odebrać maksymalnie 10 kart) i w których będą stały urny, zostaną podane do publicznej informacji w czerwcu.

WYNIKI

Wyniki Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 zostaną podane do publicznej wiadomości najpóźniej 8 lipca 2018 roku.

Na podstronie MAPA REALIZACJI KBO można zobaczyć jakie projekty i w których częściach miasta zostały już zrealizowane.

Wszelkich informacji udziela koordynatorka Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego, Paulina Matysiak (partycypacja@um.kutno.pl, 24 253 12 51.

Zarządzenie nr 35/2018 Prezydenta Miasta Kutna z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie zasad i trybu realizacji Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018 dostępne jest na stronach KBO oraz BIP Urzędu Miasta Kutno.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: