reklama
reklama
reklama
reklama

Do organizacji trafi prawie 290 tys. złotych. Prezydent rozstrzygnął konkurs

Prezydent Miasta Kutno ogłosił wyniki pierwszego otwartego  konkursu  ofert  na  wspieranie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w zakresie: KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ.

- R E K L A M A -

DOTACJE OTRZYMUJĄ:

Zadanie nr 1 – Organizacja wydarzeń kulturalnych i artystycznych oraz uroczystości patriotycznych, kultywowanie pamięci i dziedzictwa historycznego Kutna, na terenie miasta lub dla mieszkańców Kutna lub projektów kultywujących tradycję różaną czy dziedzictwo saskie:                                                 

 • Samorządowa Spółdzielnia Socjalna w Kutnie – „Tabliczka na Twój dom” – kwota dotacji 15.000 zł,
 • Polskie Towarzystwo Różane – 1000 róż dla Kutna – kwota dotacji 32.000 zł,
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – „Na krawędzi pamięci … rzecz
  o kutnowskich Żydach” 7. edycja
   – kwota dotacji 9.150 zł,
 • Kutnowskie Stowarzyszenie Promocji Muzyki – Koncerty letnie pt. MUZYKA RÓŻ(A)NA w Parku Wiosny Ludów – kwota dotacji 35.000 zł,
 • Stowarzyszenie Chór Speranza – „Śpiewamy dla Biało-Czerwonej” – kwota dotacji 16.050 zł,
 • Stowarzyszenie „Jesteśmy dla Was” – „Konopnicka w Pałacu Saskim” – kwota dotacji 8.080 zł,
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – Święto Pułkowe 37 Łęczyckiego Pułku Piechoty im. Księcia Józefa Poniatowskiego – kwota dotacji 8.750 zł.

Zadanie nr 2 – Wydawnictwa książkowe i muzyczne lub organizacja wystaw poświęconych ważnym wydarzeniom w Kutnie i w Polsce:

- R E K L A M A -
 • Polskie Towarzystwo Różane – Rocznik „RÓŻE” nr 8, Dodatek Specjalny: 50. Święto Róży – złoty jubileusz – kwota dotacji 15.000 zł,
 • Samorządowa Spółdzielnia Socjalna w Kutnie – Kolejowy Klub Sportowy Czarni Kutno. Wspomnienia i fotografie– kwota dotacji 15.000 zł,
 • Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie – Nagranie i wydanie płyty „Świąteczne śpiewanie” – kwota dotacji 14.167 zł,
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – Przygotowanie i publikacja „Kutnowskich Zeszytów Regionalnych” tom 28 – kwota dotacji 15.000 zł.

Zadanie nr 3 – Kutnowski ruch artystyczny i popularyzacja lokalnej twórczości:

 • Regionalne Towarzystwo Muzyczne w Kutnie – Udział zespołu wokalnego w Festiwalu Piosenki w Rimini – kwota dotacji 15.000 zł,
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – Promocja kutnowskiej rzeźby i rękodzieła artystycznego w Polsce – kwota dotacji 10.510 zł,

Zadanie nr 4 – Edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym seniorów:

- R E K L A M A -
 • Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kutnie – Edukacja kulturalna dorosłych – kwota dotacji 30.000 zł.

Zadanie nr 5 – Koncerty rockowo-klubowe w ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego.

 • Stowarzyszenie Kutnowska Kuźnia Kultury – Koncerty rockowo-klubowe w ramach Kutnowskiego Budżetu Obywatelskiego – kwota dotacji 50.000 zł.           

Łączna kwota przyznanych dotacji wynosi: 288.707 zł.

ZADANIA, KTÓRE NIE UZYSKAŁY DOTACJI:

 • Stowarzyszenie Grupa Przyjaciół „od jutra” – Wydawnictwo z okazji 40-lecia Grupy Przyjaciół „od jutra” – wnioskowana kwota dotacji 15.000 zł,
 • Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej – Wydawnictwo pocztówkowe „Rzeźba kutnowska na kartach pocztowych” – wnioskowana kwota dotacji 2.500 zł,
 • Eviva I`Arte – „Sensibile” – koncerty sensoryczne – wnioskowana kwota dotacji 35.000 zł.

(UM Kutno)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: