reklama
reklama

Dobiega końca remont drogi pod Krośniewicami. „To poprawi jakość komunikacji”

Dobiega końca modernizacja drogi powiatowej Nr 2172E Nowe – Marynin – Zalesie na odcinku od km 2+828 do km 4+128 wraz z remontem istniejącego przepustu w km 3+411.

- R E K L A M A -

Zakres prac obejmował m.in.: rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W, dowożonej z odl. do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm, wykonanie poboczy z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. Wartość kontraktu na wykonanie robót budowlanych wynosi 483 747,56 zł

- R E K L A M A -

Mam nadzieje, ze inwestycja ta znacznie poprawi jakość komunikacji w tej części gminy Krośniewice – mówi starosta kutnowski Krzysztof Debich.

Oficjalne otwarcie drogi zaplanowano w połowie września br.

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: