reklama
reklama
reklama
reklama

„Dobry zawód, lepsza przyszłość”. Konferencja w starostwie

W Starostwie Powiatowym w Kutnie odbyła się konferencja Dobry zawód – lepsza przyszłość. Adresatami konferencji byli dyrektorzy, pedagodzy, doradcy zawodowi, uczniowie II i III klasy gimnazjum oraz VII klasy szkoły podstawowej. Przedsięwzięcie zostało objęte Patronatem Honorowym Starosty Kutnowskiego i wpisało się w obchody 150-lecia Powiatu Kutnowskiego.

- R E K L A M A -

Inicjatorem spotkania był Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie-Azorach i przedsiębiorcy powiatu kutnowskiego, którzy we współpracy ze szkołą kształcą młodzież. Zaproszonych gości przywitała dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Kutnie p. Iwona Kaca podkreślając rolę kształcenia zawodowego i potrzebę jej promocji.

Dyrektor ZS Nr 4 w Kutnie-Azorach p. Agnieszka Ryczkowska oraz lokalni przedsiębiorcy w swoich wystąpieniach zapoznali zgromadzonych z obszerną ofertą zawodów, w których mogą kształcić się uczniowie. Prelegentami wśród pracodawców byli : Robert Wasiak – Cukiernia Wasiakowie, Cezary Jeziorski – Piekarnia Krośniewice, Tomasz Lach – PPHU Dach-Bud, Krystian Szymański i Tomasz Kacprzyk – Elektroinstalatorstwo ELBEMA S.C, Grzegorz Wiśniewski –AMZ- Kutno Sp. z o.o.

- R E K L A M A -

Kierownik Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy p. Anna Rzeźnicka przedstawiła potrzeby zatrudnieniowe lokalnego rynku pracy, które w zdecydowanej większości pokrywały się z możliwościami kształcenia w ZS Nr 4 w Kutnie-Azorach.

Pani Barbara Kamińska -Komendant Ochotniczego Hufca Pracy w Kutnie przedstawiła korzyści dla uczniów wynikające z patronatu OHP nad klasami wielozawodowymi : sponsoring wycieczek, zawodów, konkursów , udział w projektach unijnych i wymianie międzynarodowej.

- R E K L A M A -

O możliwościach i narzędziach badania predyspozycji i preferencji zawodowych uczniów oraz różnych formach dokształcania po ukończeniu szkoły średniej mówiła pani Małgorzata Katarzyńska –doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery.

Pani Dyrektor Agnieszka Ryczkowska podkreślała, że dualny system nauczania – nauka w szkole , zajęcia praktyczne w zakładach pracy – wypuszcza w świat absolwentów pewnych swoich kompetencji, gotowych do podjęcia pracy. Często ich pierwszym pracodawcą jest ta sama osoba, która przyjęła je na praktyki. Istotnie zmniejsza to stres związany z wejściem na rynek pracy, wydarzeniem trudnym dla wielu młodych ludzi.

Lokalny rynek pracy jest gotowy na nowy model kształcenia – przedsiębiorcy w Kutnie mają zapotrzebowanie i są gotowi przyczynić się do kształcenia kompetentnych pracowników. Należy zauważyć, że większe zapotrzebowanie na fachowców sprawia, że atrakcyjniejsze stają się warunki zatrudnienia i łatwiej je znaleźć.

Dyrekcja ZS Nr 4 w Kutnie-Azorach oraz współpracujący ze szkołą przedsiębiorcy mają nadzieję, że dzięki ich działaniom już za kilka lat będziemy mogli zaobserwować pozytywne zmiany na lokalnym rynku pracy oraz poprawę wizerunku szkolnictwa zawodowego w powiecie kutnowskim.

źródło: Starostwo Powiatowe w Kutnie

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: