REKLAMA
poniedziałek, 16, maj 2022
REKLAMA

„Dobry zawód, lepsza przyszłość”. Konferencja w starostwie

poniżej dalsza część artykułu

W Starostwie Powiatowym w Kutnie odbyła się konferencja Dobry zawód – lepsza przyszłość. Adresatami konferencji byli dyrektorzy, pedagodzy, doradcy zawodowi, uczniowie II i III klasy gimnazjum oraz VII klasy szkoły podstawowej. Przedsięwzięcie zostało objęte Patronatem Honorowym Starosty Kutnowskiego i wpisało się w obchody 150-lecia Powiatu Kutnowskiego.

Inicjatorem spotkania był Zespół Szkół Nr 4 w Kutnie-Azorach i przedsiębiorcy powiatu kutnowskiego, którzy we współpracy ze szkołą kształcą młodzież. Zaproszonych gości przywitała dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Kutnie p. Iwona Kaca podkreślając rolę kształcenia zawodowego i potrzebę jej promocji.

poniżej dalsza część artykułu

Dyrektor ZS Nr 4 w Kutnie-Azorach p. Agnieszka Ryczkowska oraz lokalni przedsiębiorcy w swoich wystąpieniach zapoznali zgromadzonych z obszerną ofertą zawodów, w których mogą kształcić się uczniowie. Prelegentami wśród pracodawców byli : Robert Wasiak – Cukiernia Wasiakowie, Cezary Jeziorski – Piekarnia Krośniewice, Tomasz Lach – PPHU Dach-Bud, Krystian Szymański i Tomasz Kacprzyk – Elektroinstalatorstwo ELBEMA S.C, Grzegorz Wiśniewski –AMZ- Kutno Sp. z o.o.

Kierownik Obserwatorium Lokalnego Rynku Pracy p. Anna Rzeźnicka przedstawiła potrzeby zatrudnieniowe lokalnego rynku pracy, które w zdecydowanej większości pokrywały się z możliwościami kształcenia w ZS Nr 4 w Kutnie-Azorach.

poniżej dalsza część artykułu

Pani Barbara Kamińska -Komendant Ochotniczego Hufca Pracy w Kutnie przedstawiła korzyści dla uczniów wynikające z patronatu OHP nad klasami wielozawodowymi : sponsoring wycieczek, zawodów, konkursów , udział w projektach unijnych i wymianie międzynarodowej.

O możliwościach i narzędziach badania predyspozycji i preferencji zawodowych uczniów oraz różnych formach dokształcania po ukończeniu szkoły średniej mówiła pani Małgorzata Katarzyńska –doradca zawodowy Młodzieżowego Centrum Kariery.

poniżej dalsza część artykułu

Pani Dyrektor Agnieszka Ryczkowska podkreślała, że dualny system nauczania – nauka w szkole , zajęcia praktyczne w zakładach pracy – wypuszcza w świat absolwentów pewnych swoich kompetencji, gotowych do podjęcia pracy. Często ich pierwszym pracodawcą jest ta sama osoba, która przyjęła je na praktyki. Istotnie zmniejsza to stres związany z wejściem na rynek pracy, wydarzeniem trudnym dla wielu młodych ludzi.

Lokalny rynek pracy jest gotowy na nowy model kształcenia – przedsiębiorcy w Kutnie mają zapotrzebowanie i są gotowi przyczynić się do kształcenia kompetentnych pracowników. Należy zauważyć, że większe zapotrzebowanie na fachowców sprawia, że atrakcyjniejsze stają się warunki zatrudnienia i łatwiej je znaleźć.

Dyrekcja ZS Nr 4 w Kutnie-Azorach oraz współpracujący ze szkołą przedsiębiorcy mają nadzieję, że dzięki ich działaniom już za kilka lat będziemy mogli zaobserwować pozytywne zmiany na lokalnym rynku pracy oraz poprawę wizerunku szkolnictwa zawodowego w powiecie kutnowskim.

źródło: Starostwo Powiatowe w Kutnie

reklama

Warto przeczytać:

reklama