reklama
reklama

Dorabiałeś w ubiegłym roku do renty lub wcześniejszej emerytury? Pamiętaj o rozliczeniu

Renciści i emeryci, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobieta/65 lat mężczyzna), a osiągnęli w zeszłym roku dodatkowy przychód, są zobowiązani do końca lutego dostarczyć do ZUS-u zaświadczenie z zakładu pracy o swoich przychodach z 2022 roku.

- R E K L A M A -

Chodzi o przychody, od których składki na ubezpieczenia społeczne są obowiązkowe np. z umowy
o pracę, zlecenia, czy działalności gospodarczej. Rozliczeniu podlegają również przychody z pracy za granicą, czy z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej.

Osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, składają samodzielne oświadczenie. Ich przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

- R E K L A M A -

Informacja ta jest potrzebna, aby ZUS mógł ustalić, czy w ubiegłym roku wypłacał świadczenie we właściwej wysokości, ponieważ wcześniejszych emerytów i rencistów obowiązują limity
w dorabianiu do świadczeń. ZUS może zmniejszyć wypłacaną emeryturę lub rentę, gdy przychód
z dodatkowych źródeł przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Wypłata świadczenia może być również zawieszona, jeśli przekroczenie będzie wyższe niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Aby ZUS mógł rozliczyć świadczenia w najkorzystniejszy sposób (rocznie lub miesięcznie), warto przedłożyć zaświadczenie o kwocie zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach.
Na podstawie tych dokumentów ZUS porówna przychód z granicznymi kwotami przychodu dla
2022 r. albo kwotami przychodu dla poszczególnych miesięcy i wybierze wariant rozliczeń korzystniejszy dla świadczeniobiorcy
– mówi Monika Kiełczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa łódzkiego.

- R E K L A M A -

Ile mogliśmy zarobić w ubiegłym roku

OkresKwoty równe 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzeniaKwoty równe 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
1-2/20223 960,20 zł7 354,50 zł
3-5/20224 196,60 zł7 793,70 zł
6-8/20224 364,70 zł8 105,80 zł
9-11/20224 309,40 zł8 003,20 zł
12/20224 536,50 zł8 424,90 zł
Graniczne kwoty przychodu dla 202251 069,00 zł94 842,00 zł 

Kto nie musi rozliczać przychodu

Co do zasady emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni mogą dorabiać bez ograniczeń i nie muszą informować ZUS-u o zarobkach.
Jeśli jednak osiągnęli ten wiek w trakcie 2022 roku, to muszą rozliczyć się w ZUS z zarobków uzyskanych w miesiącach przed ukończeniem wieku emerytalnego.

Limity w dorabianiu nie dotyczą także osób pobierających rentę rodzinną, która kwotowo jest korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Wysokością przychodów nie muszą przejmować się także osoby, które otrzymują emeryturę częściową, rentę inwalidy wojennego, inwalidy wojskowego, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową lub rentę rodzinną po takim inwalidzie. Informacji o zarobkach nie muszą także składać uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy nie ukończyli 26 lat,
a pobierają rentę rodzinną i są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej. Wyjątek stanowią uczniowie pobierający renty socjalne.

Źródło: Zakład Ubezpieczeń Społecznych

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: