reklama
reklama
reklama
reklama

Dotacje dla organizacji pozarządowych. Władze powiatu podpisały umowy – ZDJĘCIA

W ramach realizacji zadań publicznych Daniel Kowalik – Starosta Kutnowski oraz Wicestarosta Magdalena Krupińska-Kotulska podpisali umowy z organizacjami pozarządowymi na wsparcie zadań w 2024 roku.

- R E K L A M A -

W ramach organizacji imprez sportowo-rekreacyjno-turystycznych lub obozów sportowych dla mieszkańców powiatu kutnowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży dotację otrzymało:

Na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia w 2024 roku dotację w wysokości 44.000 zł otrzymało:

- R E K L A M A -
  1. Stowarzyszenie „Hospicjum Kutnowskie” na zadanie pn. „Prowadzenie opieki hospicyjno-paliatywnej dla mieszkańców powiatu kutnowskiego”.

Na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2024 roku dotację w wysokości 6.000 zł otrzymała:

  1. Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Bedlnie na zadanie pt. „IV Powiatowy Festiwal Piosenki Religijnej”;

Dotacja w wysokości 4 250 zł została przyznana:

- R E K L A M A -
  1. Fundacji Niebieski Wiatrak na zadanie pn. „Z przyrodą za pan brat – osoby z autyzmem i z niepełnosprawnościami poznają „zielony świat”.

Na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2024 roku dotację w wysokości 7.000 zł otrzymały:

  1. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Szansa” na zadanie pt. „Pamiętamy o historii”;
  2. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Szansa” na zadanie pt. „Śladami ginących zawodów i produktów regionalnych”;
  3. Parafia Rzymskokatolicka św. Floriana w Bedlnie na zadanie pt. „Mój dom, moja ojczyzna”;
  4. Stowarzyszenie Złoty Wiek w Kutnie na zadanie pt. „Poznawanie tradycji i kultury regionu pomorskiego i kaszubskiego wśród mieszkańców powiatu kutnowskiego”.

Na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2024 roku dotację w wysokości 7.000 zł otrzymała:

  1. Akademia Sportów Walki i Rekreacji Alex Kutno na zadanie pt. „Organizacja i przygotowanie „IV Turnieju w Kickboxingu dla dzieci i młodzieży o Puchar Starosty Kutnowskiego”;

Dotacja w wysokości 6 400 zł została przyznana Stowarzyszeniu Lokalnemu Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL SALOS „RÓŻA KUTNO” na zadanie pn. „Zajęcia sportowe z SALOS „Róża Kutno” Organizacja obozu sportowego młodzieży i dorosłych z terenu powiatu kutnowskiego”.

Dotacja w kwocie 6 000 zł została przyznana:

  1. Stowarzyszeniu Wędkarskiemu Oporów w Oporowie na zadanie pt. „Wędkarstwo – sport dla wszystkich”.

(Powiat Kutnowski)- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: