Drogie i niestabilne dostawy wody. Na Rychtelskiego czekają na budowę wodociągu

Dwa lata temu na Rychtelskiego ruszyć miała budowa odcinka sieci wodociągowej. Inwestycja do tej pory nie została zrealizowana i mieszkańcy są skazani na drogie i niestabilne dostawy wody.

- R E K L A M A -

– Mieszkańcy kilku posesji prywatnych położonych przy ul. Rychtelskiego od kilkudziesięciu lat korzystają z wodociągów kolejowych. W ostatnich latach dostawy wody są bardzo drogie, poza tym są niestabilne, gdyż dla władz kolejowych nie jest to podstawowy przedmiot działalności – porusza temat miejski radny Rafał Jóźwiak.

Jak mówi R. Jóźwiak, w 2016 roku PWiK poinformowało prezydenta, że uwzględniono budowę odcinka sieci wodociągowej w projekcie Zamiennego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych obejmujących lata 2016 i pierwsze półrocze 2018, zaś realizację tej inwestycji przewidziano na 2017 rok (pismo po prawej stronie). Inwestycja ta jednak nie została dotąd zrealizowana.

- R E K L A M A -

– Wnioskuję o jak najszybsze rozpoczęcie inwestycji polegającej na budowie wodociągu na ul. Rychtelskiego, planowanej do realizacji już dwa lata temu – napisał w interpelacji radny Jóźwiak.

reklama

Do pisma skierowanego przez rajcę ustosunkował się już prezydent Kutna Zbigniew Burzyński. Jak mówi, w roku 2017 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Kutnie zgodnie z wieloletnim planem realizowało zadanie budowy sieci wodociągowej w ciągu ulicy Rychtelskiego. Z uwagi na położenie budynków mieszkalnych (ich odległość od przebiegu drogi i sieci wodociągowej) oraz ograniczone środki finansowe PWiK, wybudowana wówczas sieć pozwoliła jedynie na przyłączenie nieruchomości po stronie zakładów przemysłowych. W kolejnym etapie zabezpieczona zostanie możliwość przyłączenia do sieci nieruchomości od strony torów kolejowych, obecnie zaopatrywanych w wodę z sieci będącej własnością PKP.

- R E K L A M A -

– W sierpniu wystąpiłem do PwiK z wnioskiem o umieszczenie przedmiotowego zadania w wieloletnim planie, uzyskując w odpowiedzi deklarację budowy brakującego odcinka sieci w roku 2021 – wyjaśnia Zbigniew Burzyński, prezydent Kutna.

Jak twierdzi włodarz Miasta Róż,w sprawie ul. Rychtelskiego były już podejmowane rozmowy z PKP, jednak spełzły na niczym.

– Biorąc pod uwagę problemy dotyczące zaopatrzenia w wodę nieruchomości podłączonych do sieci będących własnością PKP, od wielu lat podejmujemy działania mające na celu przejęcie tych sieci i ujednolicenie zasad w zakresie zaopatrzenia mieszkańców w wodę. W przypadku sieci zlokalizowanych przy ul. Rychtelskiego, mimo prowadzonych rozmów (ostatnie wystąpienie w maju br.), do dziś brak jest jednoznacznego stanowiska PKP w przedmiotowym zakresie – komentuje prezydent.

reklama

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: