Dzięki staraniom posła Woźniaka w Kutnie powstanie specjalny ośrodek

Już niebawem w Kutnie powstanie specjalny ośrodek przy Sądzie Rejonowym w Kutnie. Uda się to dzięki staraniom posła Tadeusza Woźniaka i projektowi realizowanemu przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Jak informuje Janusz Kołodziejski, dyrektor biura posła Tadeusza Woźniaka, dzięki staraniom podejmowanym przez kutnowskiego parlamentarzystę, w związku z realizacją przez Ministerstwo Sprawiedliwości projektu „Zmniejszenie zjawiska przestępczości nieletnich” w ramach Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego do roku 2030 oraz zabezpieczeniem na ten cel w budżecie państwa na rok 2021 środków finansowych (w tym na wynagrodzenia i na pochodne od wynagrodzeń), zostanie utworzony ośrodek kuratorski przy Sądzie Rejonowym w Kutnie.

- R E K L A M A -

Ministerstwo Sprawiedliwości, w niedługim czasie za pośrednictwem Departamentu Wykonania Orzeczeń i Probacji przekaże środki finansowe na jego utworzenie.

Projekt „Zmniejszenie zjawiska przestępczości nieletnich” ma za zadanie umożliwienie sądom rodzinnym w Polsce stosowania wobec nieletnich środka wychowawczego, o którym mowa w art. 6 pkt 6 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969 t. j.) celem zwiększenia skuteczności oddziaływań resocjalizacyjnych stosowanych przez wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich.

- R E K L A M A -

Więcej informacji o ośrodkach kuratorskich, można znaleźć na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości (https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/osrodki-kuratorskie)

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: