Dzikie wysypisko na Dybowie? „Codziennie widać tu wywrotki ze śmieciami”

Na Dybowie według mieszkańców miało powstać niedawno dzikie wysypisko śmieci. Interwencję w tej sprawie podjął miejski radny Robert Stępniewski.

- R E K L A M A -

W imieniu własnym i mieszkańców osiedla Dybów chciałbym zapytać o wywóz nieczystości w rejonie ulic Jastrzębiej i Sokolej. Mieszkańcy praktycznie codziennie widzą wywrotki, które wywożą tam nieczystości, poza tym auta są bardzo uciążliwe dla mieszkańców ul. Sowiej i Ptasiej, ponieważ nie ma tam utwardzenia, jeżdżą szybko i wytwarzają tumany kurzu, przez co elewacje jasnych budynków są dosłownie czarne – napisał w interpelacji radny Robert Stępniewski.

Miasto weryfikuje, czy właściciel terenu ma stosowne zezwolenia

- R E K L A M A -

Jak mówi radny, mieszkańcy pytają, na podstawie jakich przepisów „wywózka ma miejsce i kto wydał na nią zgodę?”. Radny niebawem powinien otrzymać odpowiedz na interpelację, a my tymczasem prezentujemy stanowisko biura prasowego dotyczące sytuacji na Dybowie.

reklama

Prowadzenie procesu zbierania i przetwarzania odpadów wymaga uzyskania zezwolenia wydawanego przez właściwy organ, którym jest zazwyczaj marszałek lub starosta. Miasto w chwili obecnej weryfikuje czy właściciel nieruchomości posiada stosowne zezwolenia lub czy spełnione są warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w 10 listopada 2015 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku. Rozporządzenie to określa charakter odzysku odpadów, ich rodzaj i ilość jakie osoba fizyczna, która nie jest przedsiębiorcą może zagospodarować na potrzeby własne – informuje Joanna Brylska z biura prasowego Urzędu Miasta Kutno.

- R E K L A M A -

W przypadku zalegania odpadów prezentowanych na załączonych zdjęciach, Staż Miejska ustali właściciela działki, który zostanie zobowiązany do uprzątnięcia terenu.

reklama


- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: