Dziś duża akcja policji. W ruch pójdzie m.in. dron

Policja zwiera szeregi, aby zapobiegać niszczeniu środowiska naturalnego. Funkcjonariusze będą sprawdzać przestrzeganie ustaw, ale także obowiązującej na terenie województwa łódzkiego uchwały antysmogowej wprowadzonej przez Sejmik Województwa Łódzkiego.

- R E K L A M A -

12 grudnia 2019 roku na terenie Łodzi i 6 wytypowanych (m.in. na podstawie KMZB oraz rozpoznania przez straże miejskie i władze samorządowe) powiatów przeprowadzone zostaną przez policję przy współpracy z innymi służbami działania prewencyjne dotyczące szeroko rozumianej ochrony środowiska.

reklama

Stawiamy na edukację dzieci i młodzieży ale także dorosłych. Wyznaczeni do działań kutnowscy policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Kutnie będą sprawdzać przestrzegania przez mieszkańców powiatu kutnowskiego ustawy Prawo Ochrony Środowiska. W ruch pójdą wszelkie urządzenia do pomiaru zanieczyszczeń. Wykorzystamy drony, także te wyposażone w kamerę, jako mobilne laboratorium do badania stanu powietrza. W przypadku złego wyniku dzielnicowi i strażnicy miejscy odwiedzą mieszkańców i sprawdzą czym palą w piecu – komentują funkcjonariusze policji.

- R E K L A M A -
reklama

NA DRODZE

12 grudnia na terenie całego kraju policjanci ruchu drogowego wspierani przez inspektorów transportu drogowego pod lupę wezmą te pojazdy, których emisja spalin pozostawia wiele do życzenia. Przypominamy kierującym, że dający się we znaki smog, to również „zasługa” niesprawnych technicznie pojazdów emitujących spaliny o nadmiernej toksyczności.

- R E K L A M A -

W DOMU

Sezon grzewczy w pełni. Niestety spalanie odpadów w gospodarstwach domowych stało się przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Nieprzestrzeganie prawa w tej materii prowadzi do degradacji środowiska naturalnego i naruszania przepisów o ochronie środowiska. Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie wprowadzenia na obszarze woj. łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

Zakazuje się stosowania paliw:

1) w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu 3 mm wynosi powyżej 15% , za wyjątkiem paliw o wartości opałowej niemniejszej niż 24 MJ/kg o zawartości popiołu nie większej niż 12 %

2) węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla

3) mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem

4) zawierających biomasę stała o wilgotności powyżej 20%

Kontrolujący mają prawo wejść na teren prywatnej nieruchomości w godz. 6.00-22.00, a na teren firmy – przez całą dobę. Jeśli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone, że właściciel pali w piecu niewłaściwymi materiałami, może nałożyć mandat do 500 zł. Jeśli mandat nie zostanie przyjęty, sprawa jest kierowana do sądu, który może nałożyć karę w wysokości aż 5 tys. złotych.

Źródło: KPP Kutno

reklama

- R E K L A M A -

Polecamy:

Nie przegap: